Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII w.

Dolny Śląsk

Małgorzata Stankiewicz
Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII w.

 

Sztuka nagrobkowa Dolnego Śląska jest bogata i różnorodna, ale stosunkowo mało znana i słabo opracowana. Pomniki dziecięce stanowiły zawsze margines zainteresowań historyków sztuki i nie poświęcono im do tej pory żadnego większego opracowania ani w języku polskim, ani w niemieckim. Praca dotyczy tylko jednego ich rodzaju: płyt całopostaciowych, które były jednym z ważnych elementów funeralnej kultury protestanckiej i stanowią swoistą odmianę dawnej sztuki nagrobnej. Terenem badań jest obszar zwany dzisiaj Dolnym Śląskiem, obejmujący także dawne Górne i Dolne Łużyce, ale praca zawiera też liczne odniesienia do podobnych zabytków z innych terenów protestanckiej Europy.

 

ISBN 978-83-7977-140-0, Wrocław 2015, 16,5 x 23,5 cm, 168 s. + 68 s. ilustracji, okładka miękka