Stimuler la parole à travers la peinture. L’entraînement à la créativité dans la perspective du développement de l’expression orale en langue étrangère

Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

Cena:40.00

Aleksander Wiater
Stimuler la parole à travers la peinture. L’entraînement à la créativité dans la perspective du développement de l’expression orale en langue étrangère

 

Jednym z elementów kształcenia obcojęzycznego jest rozwijanie wypowiedzi ustnej, która powinna charakteryzować się autentycznością i spontanicznością, wyrażając jednocześnie tożsamość osoby wypowiadającej się. Celom tym przyświecało poruszane w książce zagadnienie użycia w nauczaniu języka francuskiego różnorodnych dzieł malarstwa, które miały zachęcać uczących się do twórczej i osobistej interpretacji oraz do wyrażania własnych odczuć, przekonań i wrażeń. Autor zauważył, że dzieła malarskie silnie oddziaływają na kreatywność i wyobraźnię, pobudzając jednocześnie osobistą intencję komunikacyjną, rozpatrywaną tu z perspektywy wypowiedzi obcojęzycznej. Przedstawił równocześnie dydaktyczne wykorzystanie malarstwa oraz dokonał krytycznej analizy różnorodnych praktyk dydaktycznych opartych na obrazie, proponując własną metodologię pracy w formie treningu kreatywności stymulowanego za pomocą dzieł sztuki.
Książka w języku francuskim.

 

Autor jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauczycielem akademickim, wykładowcą języków francuskiego i hiszpańskiego, pracownikiem Zakładu Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

ISSN 1899-9328
ISBN 978-83-7977-206-3, Wrocław 2016, 13,5 x 20,5 cm, 520 s., okładka miękka