Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Jacek Gulanowski (red.)
Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa

 

W czasach wielkich zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych przeobrażeniu ulegają również role rodzicielskie, co w konsekwencji wpływa na nową jakość wychowania i opieki nad dzieckiem. Rewolucyjność tych przemian jest ogromna, choć w istocie nie w pełni doceniana. Wydaje się, że warto je zauważyć, by minimalizować obszar dysfunkcji społecznych i akcentować to, co cenne we współczesnej wspólnocie rodzinnej. Przemiany, o których mowa, przyczyniły się do powstania nowego modelu rodzicielstwa: ojcostwa i macierzyństwa. W polskich rodzinach przekształcenia te mają charakter zarówno strukturalny, jak i funkcjonalny. I właśnie problematyce tych zmian jest poświęcony prezentowany tom.

 

ISBN 978-83-7977-230-8, Wrocław 2016, 16,5 x 24 cm, 192 s., okładka miękka