Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:35.00

Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak (red.)
Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym

 

Praca dostarcza świeżego spojrzenia metodycznego na praktykę socjalizacyjną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną realizowaną w specyficznej przestrzeni opieki i wsparcia dzieci i młodzieży – w momencie dynamicznych zmian zachodzących w polskim systemie wspomagania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i już je przejawiających. Książką ma formę opracowania o charakterze poznawczo-warsztatowym i może służyć uaktualnieniu wiedzy pedagogów-praktyków o placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w polskim systemie opiekuńczo-wychowawczym.

 

Na podstawie recenzji dr hab. Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak

 

ISBN 978-83-7977-231-5, Wrocław 2016, 16 x 23 cm, 136 s., okładka miękka