Zapraszamy na promocję tomu o kulturze ziemi kłodzkiej

Aktualności

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury w Instytucie Filologii Germańskiej UWr, Prezes Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego i Oficyna Wydawnicza ATUT zapraszają na mityng literacki, który odbędzie się 19 maja br. (piątek) o godz. 17.00. Wokół książki „Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność” dyskutować będą: Małgorzata Ruchniewicz, Magdalena Gołaczyńska, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, Edward Białek, Stanisław Bereś, Wojciech Browarny, Henryk Grzybowski, Janusz Laska, Karol Maliszewski, Antoni Matuszkiewicz, Andrzej Prasał, Maciej Szymczyk.

 

19 maja br., godz. 17.00, Muzeum Ziemi Kłodzkiej (Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4)