„Gazeta Wrocławska” o nowym odczytaniu Krzyżowej

Aktualności

 

W „Gazecie Wrocławskiej” z 27-28 maja br. ukazała się obszerna recenzja zbioru esejów prof. Krzysztofa Ruchniewicza Krzyżowa ponownie (od)czytana. Oto jej fragment, polecamy zapoznanie się z całością oraz lekturę książki:

 

Sama książka stanowi zbiór esejów historycznych oraz impresji, nie zaś artykułów stricte naukowych, co wpływa wyłącznie na jej korzyść. Do czynienia mamy bowiem z tekstami przystępnymi, których odbiorcą nie będzie jedynie wąskie grono akademików. (...) Tu dostajemy teksty przede wszystkim przemyślane, będące rozważaniami nad wybranymi aspektami dziejów Krzyżowej. Otrzymaliśmy zatem pozycję, której lektura daje dobre wyobrażenie o historii Krzyżowej von Moltków, o niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej (tu na uwagę zasługują; „>>Wielka koalicja niemieckiego ruchu oporu<<. Krąg z Krzyżowej” oraz „>>Ich społeczeństwo było przeciw nim<<. Polska i Polacy wobec niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej”, które wpisują się w potrzebę wypełnienia luki obecnej w polskiej publicystyce na temat postawy samych Niemców wobec rządów Hitlera), oraz wyjątkowo cenne, bo niepozbawione osobistych akcentów, relacje o okolicznościach powstania Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Na koniec zaś autor przedstawił rysy biograficzne kilku zmarłych już ojców (współ)założycieli Fundacji.

 

(...)
W kontekście rynku wydawniczego jest to pozycja niewątpliwie potrzebna, brak bowiem jej odpowiednika – szczególnie na rynku polskim. Na tle współczesnego krajobrazu intelektualnego jest zaś pozycją tym bardziej pożądaną. Brak bowiem książek przemyślanych, pisanych nie tylko ze znawstwem tematu, z erudycyjną swadą, co z subtelną życzliwością, wynikającą z osobistego zaangażowania.

 

dr Tomasz Skonieczny