Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu

Nowości|Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

Anna Hanus
Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu

 

Autorka w książce podejmuje próbę wnikliwego podejścia do krytykowania, traktując je jako punkt wyjścia do analiz mikro i makro, a ściślej mówiąc, do analiz dyskursu na płaszczyźnie intratekstualnej i transtekstualnej, przyglądając się mu przy tym z perspektywy komunikacyjnej na tle działań wartościujących. Charakteryzuje ponadto krytykowanie z perspektywy językoznawczej pod kątem pragmatyczno-komunikacyjnym, traktując je jako kompleksowe działanie językowe, czerpiąc inspiracje z teorii aktów mowy i podejść komunikatywnych do zjawisk języka w kontekście działań językowych. Uznając krytykowanie za kompleksowe działanie języ­kowe, stara się wychwycić i wyodrębnić, a także opisać charakterystyczne jego typy. Stawia przy tym pytania – czy krytykowanie w komunikacji medialnej realizowane jest częściej eksplicytnie, czy może implicytnie, za pomocą ja­kich środków językowych jest realizowane i czy w ogóle można w tym wypadku mówić o charakterystycznych środkach językowych, a także jak pozycjonowane jest komplek­sowe działanie językowe krytykowanie w poszczególnych działaniach dyskursywnych.

 

ISSN 2391-5730
ISBN 978-83-7977-345-9,
ISBN 978-3-86276257-6, Wrocław–Dresden 2018, 17,5 x 24 cm, 272 s., okładka twarda