Żelazno 1945–1989

Nowości

Cena:45.00

Piotr Basiński, Magdalena Basińska
Żelazno 1945–1989
Zarys epoki w dziejach pewnej wsi

 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii wsi Żelazno po 1945 r., a przede wszystkim losów jej mieszkańców, którzy od ponad siedemdziesięciu lat tworzą lokalną społeczność. W literaturze przedmiotu, dotyczącej losów ziemi kłodzkiej oraz jej powojennej historii, nie ma opracowania, które byłoby poświęcone jedynie dziejom tej wsi. Przedmiotem analizy jest okres od wczesnych lat powojennych po transformację ustrojową w 1989 r. Podstawę źródłową stanowiły wywiady przeprowadzone z 11 osobami, których rodzice, a czasem oni sami, byli osadnikami przybyłymi do wsi tuż po zakończeniu wojny.

 

ISBN 978-83-7977-428-9, Wrocław 2019, 16,5 x 23 cm, 154 s., okładka twarda