Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji

Literatura naukowa i popularnonaukowa

nakład wyczerpany

Łukasz Kamiński, Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz
Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji

 

Autorzy książki przedstawili formy oporu społecznego w Polsce na tle NRD i Czechosłowacji, m.in.: strajki robotnicze, demonstracje, ekonomiczny opór wsi, archaiczne formy oporu (zbiegostwo, absencję, sekciarstwo religijne, „cuda”). Opublikowane wyniki badań potraktowano jako rekonesans, który pozwolił ustalić wiele faktów, znaleźć związki między wydarzeniami, sformułować przypuszczenia dotyczące wielu ciekawych prawidłowości.

 

ISBN 83-89247-95-X, Wrocław 2004, 16,5 x 23,5 cm, 400 s., okładka miękka