Zagadnienie tworzenia w filozofii Nietzschego i jej interpretacjach

Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

Cena:12.00

Jakub Wroński
Zagadnienie tworzenia w filozofii Nietzschego i jej interpretacjach

 

Praca wprowadza w rozumienie problematyki tworzenia, ukazując jednocześnie jej odniesienie do kwestii czasu, oraz podejmuje istotne w tym kontekście zagadnienie estetycznego wymiaru filozofii Nietzschego. Rozważania dotyczące związku tworzenia i czasu autor prowadzi w odniesieniu do wykładni myśli niemieckiego filozofa takich komentatorów, jak Heidegger, Bataille, Deleuze czy Klossowski. Celem namysłu nad tym związkiem było ukazanie możliwie najbardziej radykalnego wymiaru tworzenia, który stanowi, według autora, jądro nietzscheańskiej myśli. Wymiar ten określa to, co wobec czasu uprzednie i konstytutywne. W myśli Nietzschego ową radykalną perspektywę sygnuje pojęcie – rozumianej pozahistorycznie – przyszłości.

 

ISBN 978-83-7432-503-5, Wrocław 2009, 13,5 x 20,5, 218 s., okładka miękka