Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:15.00

Jarosław Klebaniuk (red.)
Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

 

Na monografię składają się artykuły przedstawicieli różnych nauk: psychologów, ekonomistów, pedago­gów i socjologów.
Autorzy tekstów zwracają uwagę na rozmaite kwestie społeczne i trudności – jak pisał prof. Józef Kargula – z którymi boryka się współczes­ny człowiek, niezależnie od wieku, płci i usytuowania społecznego. Wskazują (...) zarówno te problemy, które musi rozwiązać indywidualna osoba, jak i te, które muszą rozwiązywać społeczności w mikro-, mezo- i makroskali.

 

ISBN 83-7432-137-7, Wrocław 2006, 16,5 × 23,5 cm, 440 s., okładka miękka