Przyjaźń nakazana?

Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

Cena:33.00

Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (red.)
Przyjaźń nakazana?
Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990

 

Relacje między NRD a PRL w sferze oficjalnej miały charakter fasadowy, nie wykraczały poza określone odgórnie rytuały. Kontakty między społeczeństwami były ograniczone. Jakie były te stosunki? Co je warunkowało? Czy czyniono próby zbliżenia  między NRD a Polską? Kim byli ich autorzy? Jaką rolę odegrała literatura i tłumacze – pośrednicy między twórcami a czytelnikami? Jaki jest bilans tych relacji, co z nich pozostało? Na te i inne pytania stara się odpowiedzieć prezentowany tom. Głos zabrali specjaliści różnych dyscyplin, Polacy i Niemcy. W ten sposób powstał wielogłos o NRD i relacjach polsko-enerdowskich.

 

ISBN  978-83-7432-575-2, Wrocław 2009, 14 x 20,5 cm, 484 s., okładka miękka