Repression, Protest, Toleranz

Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:35.00

Klaus Bachmann
Repression, Protest, Toleranz
Wertewandel und Vergangenheitsbewältigung in Polen nach 1956

 

Przez kilka dziesięcioleci zjednoczony Naród Polski walczył niestrudzenie przeciwko małej grupce komunistów, posłusznych Moskwie. Ta popularna interpretacja polskich dziejów powojennych generalizuje opinie i zachowanie tych, którzy angażowali się politycznie, ale abstrahuje od postaw większości społeczeństwa, która była konformistyczna, apolityczna albo nawet obojętna. To tej większości ta książka udziela głosu. Na podstawie mało znanych, a często nawet tajnych sondaży opinii publicznej z czasów PRL, Klaus Bachmann bada, jak przebiegały w Polsce zmiany wartości i stosunek do najnowszej historii i dlaczego te procesy tak bardzo różnią się od tego, co się działo w innych krajach. Ta politologiczna analiza opiera się o teorię postmaterializmu i teorię emancypacyjnych wartości Ronalda Ingleharta oraz o najnowsze badania z zakresu socjologii i psychologii społecznej, dotyczące pamięci zbiorowej.

 

ISBN 978-83-7432-624-7
ISBN 978-3-86276-004-6, Wrocław 2010, 15 x 22,5 cm, 364 s., okładka miękka