From Concept-City to City Experience

Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:42.00

Ewa Kębłowska-Ławniczak
From Concept-City to City Experience
A Study in Urban Drama

 

Książka proponuje dynamiczne spojrzenie na kategorię miejskości w kulturze europejskiej, ukazując dyskursywne przemiany postrzegania tej kategorii, począwszy od Platońskiej wizji racjonalnego miasta-państwa, poprzez obraz przestrzeni miejskiej jako przestrzeni politycznej kontroli i nadzoru, po miasto rozumiane jako przestrzeń ponowoczesnego doświadczenia zagubienia i niepewności, jako przestrzeń dezintegracji zarówno miasta, jak i tożsamości pomieszkujących w nim ludzi. Miasto-koncept, miasto utopijnych wizji niezmiennego porządku (Platon, More) staje się przestrzenią doświadczania wielogłosowości i inności, przestrzenią sprzeczności doświadczanych w różnych sferach życia – w sferze społecznej, filozoficznej, politycznej, estetycznej czy etycznej.

 

ISBN 978-83-7432-904-0, Wrocław 2013, 16 x 23,5 cm, 258 s., okładka twarda