Die Persistenz des Stereotypen

Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

Cena:31.00

Jacek Rzeszotnik
Die Persistenz des Stereotypen
Zum Deutschenbild in der polnischen nichtrealistischen Kurzprosa der Nachwendezeit (1990-2010). Eine imagologische semi-anthologische Studie

 

Monografia stara się zapełnić lukę istniejącą w badaniach imagologicznych nad obrazem Niemca i Niemiec w polskiej literaturze. Eksploruje ignorowane dotychczas przez naukową refleksję obszary literatury spekulatywnej po 1989 r. Wybór ram czasowych 1990–2010 wynika z założenia, że zmienione warunki społeczno-polityczne i zniesienie cenzury, dbającej o ideologiczne ujednolicenie portretu zachodnich sąsiadów Polski przy ich bipolarnym wartościowaniu (negatywny wizerunek RFN i pozytywne ukazanie NRD), wyzwoli autorów z okowów światopoglądowo dekretowanych, skostniałych już paradygmatów imaginacyjnych. Ponadto istotnym jest fakt, że literatura spekulatywna, w przeciwieństwie do tzw. literatury głównonurtowej, rządzonej regułami referencyjnego kotwiczenia światów przedstawionych w empirycznej rzeczywistości odbiorcy, co z kolei narzuca konieczność konstruowania obrazów etnicznych w oparciu o obowiązujące społeczno-polityczne dominanty, może, pozbawiona tych ograniczeń, względnie swobodnie kształtować stereotypy etniczne, umieszczając je w dowolnie kreowanych światach fikcyjnych. Daje to asumpt do przypuszczeń, że twórcza suwerenność autorów literatury fantastycznej umożliwia kreowanie bardziej zniuansowanych wizji. Monografia próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czy literatura nierealistyczna rzeczywiście korzysta z tego gatunkowego przywileju.
Książka w języku niemieckim.

 

ISBN 978-3-86276-097-8
ISBN 978-83-7432-943-9, Dresden – Wrocław, 16,5 x 23,5 cm, 428 s., okładka twarda