Dwie recenzje w marcowych „Nowych Książkach”

Wydarzenia

 

W marcowych „Nowych Książkach” (3/2014) ukazały się recenzje dwóch książek wydanych w naszej oficynie. Przytaczamy ich fragmenty, polecamy przeczytanie całości.

 

Leszek Szaruga o Zbuntowanym geniuszu Norberta Honszy w tekście Alternatywne życie Harry’ego Heinego (NK, s. 40):

 

Biografia Heinego pióra Norberta Honszy spełnia dwa podstawowe zadania: po pierwsze budzi zainteresowanie życiem i twórczością autora Lorelei (nawiasem mówiąc, ten jeden z najbardziej znanych wierszy niemieckich, tak popularny, iż nawet naziści, mimo żydowskiego pochodzenia autora, publikowali go w podręcznikach literatury ojczystej, opatrywany był w okresie ich panowania podpisem: „autor nieznany”), po drugie zaś ma szansę, dzięki potoczystości narracji, dotrzeć do szerszego niż tylko germaniści czy literaturoznawcy kręgu czytelników. Dodatkowym walorem książki jest pieczołowicie odtworzone tło, barwna panorama życia społecznego i kulturalnego ówczesnych Niemiec i Francji, wszystko to okraszone anegdotami, co zwiększa atrakcyjność lektury.

 

Teresa Rutkowska o książce W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe pod red. nauk. Andrzeja Dębskiego i Andrzeja Gwoździa w tekście Niewspólne obszart pamięci (NK, s.53):

 

Koncepcja zbioru zasadza się na poszukiwaniu punktów wspólnych dialogu, wyciszania kwestii, które nie poddają się negocjacjom (...) Owych punktów wspólnych jest zaskakująco wiele, choć ich kwalifikator, perspektywa widzenia, ocena bywają całkowicie odmienne.
Sądzę, że największą wartością publikacji jest nie tyle zniesienie (nieosiągalne) obecnych dziś w naszych kontaktach stereotypów i uprzedzeń, ile wyodrębnienie i uświadomienie trudności, z jakimi mamy do czynienia, rozpoznanie mechanizmów. Pierwsza trudność polega na tym, że film niemiecki, poza wyjątkami takimi jak klasyczny ekspresjonizm, a współcześnie Wim Wenders (postrzegany jest jednak jako reżyser międzynarodowy), nie był w Polsce popularny. Ostatnio sytuacja zaczyna się zmieniać, a przeboje, jak np.
Życie na podsłuchu czy Good Bye Lenin!, weszły do polskiego dyskursu publicznego.