Aspekte der sprachlichen...

 


Idea serii wydawniczej Aspekte der sprachlichen Kommunikation zrodziła się w trakcie realizacji projektu badawczego Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, nad którym pracowało od wielu lat 14 niemieckich i polskich lingwistów, i który ukazał się drukiem w dwóch tomach w 1999 roku. Zamiarem autorów było opracowanie zupełnie nowatorskiej, a mianowicie komunikatywnej gramatyki niemiecko-polskiej, która miała się ukazać w jednym tomie jako Deutsch-polnische kommunikative Grammatik. Względy praktyczne, a głównie dydaktyczne sprawiły, że autorzy zdecydowali się na publikację tego projektu w formie poręcznych tomów w ramach serii Aspekte der sprachlichen Kommunikation. Tom 1. Wie wir reden. Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast, wydany przy współudziale Neisse Verlag (Dresden), inauguruje tę serię. W kolejnych latach ukaże się pięć dalszych tomów poświęconych określonym problemom komunikatywnym w języku niemieckim i polskim: 2. Präzisieren von Sachen, 3. Präzisieren von Sachverhalten, 4. Argumentieren, 5. Komprimieren, 6. Sachlich reden.

 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Aspekte der sprachlichen...
 • Argumentieren

  Serie wydawnicze » Aspekte der sprachlichen...

  Ulrich Engel (red.)
  Argumentieren
  Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast

   

  Ulrich Engel (red.)
  Argumentieren
  Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast

   

  Druga pozycja w serii poświęconej aspektom komunikacji językowej. Autorzy ukazują w ujęciu porównawczym, niemiecko-polskim, językowe środki wyrażania wartościowania, negowania, uzasadniania, wyróżniania, relacjonowania i in. aspektów szeroko rozumianej komunikacji językowej. Analizy wykazują różnice i podobieństwa w badanych językach w obszarze środków fonetycznych, fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych...

 • Wie wir reden

  Serie wydawnicze » Aspekte der sprachlichen...

  Ulrich Engel, Eugeniusz Tomiczek
  Wie wir reden
  Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast

   

  Wydawnictwo jest pierwszym pełnym kontrastywnym opisem aktów mowy w języku niemieckim i polskim wg klasyfikacji Ulricha Engela. Rozdział pierwszy książki zawiera podstawowe wiadomości o komunikacji językowej i działaniach mownych człowieka, czyli o aktach mowy. W rozdziale drugim opisane są szczegółowo zarówno poszczególne akty mowy, jak i formy ich realizacji w obu...

  brak
 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Aspekte der sprachlichen...