Breslauer Studien zur...

 

Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów to seria Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, która prezentuje najnowsze opracowania naukowe przedstawiające rozmaite aspekty szeroko rozumianej masowej komunikacji medialnej. W serii publikowane są monografie i opracowania zbiorowe o charakterze teoretycznym oraz empirycznym, które opisują nie tylko współczesne formy komunikowania się i transferu wiedzy w nowoczesnych mediach, lecz także dokumentują te z przeszłości.

Seria pod redakcją prof. Iwony Bartoszewicz, dra Romana Opiłowskiego i dra Józefa Jarosza.

 


 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...
 • Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht

  Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

  Roman Opiłowski
  Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht
  Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung in deutschen und polnischen Pressetexten

   

  Spis treści

   

  Tom 3 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów rozwija i łączy dwie teorie w badaniach nad tekstami medialnymi: multimodalność i kontrastywność. Pierwsze podejście – multimodalność – dotyczy interakcji różnych znaków w tekstach medialnych, natomiast drugi koncept – kontrastywność – obejmuje cechy wspólne i różne w kształtowaniu tekstów i rodzajów tekstów w globalnej komunikacji. Na podstawie tych założeń badawczych...

  Cena:39.00
 • Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel

  Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

  Józef Jarosz
  Grabinschrift – eine Textsorte im Wandel
  Eine diachrone Studie am deutschen epigrafischen
  Material 1780-2015

   

  Spis treści

   

  Tom 5 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów jest monografią z zakresu niemieckiej genologii historycznej. Studium przedstawia diachroniczne badanie gatunku tekstu inskrypcja nagrobna, który jako przedstawiciel tekstów epigraficznych jest przykładem komunikacji publicznej przebiegającej nie za pośrednictwem mediów masowych, a poprzez kamienny, metalowy, drewniany i inny nośnik inskrypcji. Przedmiotem opracowania jest analiza przemian gatunku tekstu

  Cena:57.00
 • Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu

  Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

  Anna Hanus
  Krytykowanie i jego operacjonalizacja w kontrastywnej analizie dyskursu

   

  Spis treści

   

  Niniejsze studium jest próbą kompleksowego podejścia do krytykowania, które potraktowano jako  punkt wyjścia do analiz mikro i makro, a ściślej mówiąc, do analiz dyskursu na płaszczyźnie intra- i transtekstualnej. Krytykowaniu autorka przygląda się z perspektywy komunikacyjnej na tle działań wartościujących i uznając je za kompleksowe działanie językowe stara się wychwycić i wyodrębnić, a także opisać charakterystyczne jego typy i warianty.

  ...

  Cena:45.00
 • Lingwistyka mediów

  Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

  Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Przemysław Staniewski (red.)
  Lingwistyka mediów
  Antologia tłumaczeń

   

  Spis treści/Inhaltsverzeichnis

   

  Tom 2 w serii Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów jest efektem współpracy 17 polskich germanistek i germanistów z kilku ośrodków uniwersyteckich. Przetłumaczyli oni w sumie 15 kluczowych artykułów niemieckojęzycznych z zakresu lingwistyki mediów na język polski. Polska filologia uzyskuje w ten sposób bezpośredni dostęp do dotychczasowego dorobku niemieckich, austriackich i szwajcarskich mediolingwistów. Całość artykułów podzielono na cztery zakresy tematyczne: lingwistykę mediów – teoretyczne...

   

 • Sprache und Bild im massenmedialen Text

  Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

  Gerd Antos, Roman Opiłowski, Józef Jarosz
  Sprache und Bild im massenmedialen Text.
  Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum

   

  Książka otwiera serię Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie Studia z Lingwistyki Mediów i podejmuje tematykę relacji języka i obrazu w niemieckich i polskich tekstach masowych, takich jak strony, blogi i memy internetowe, artykuły i reklamy prasowe czy też wiadomości telewizyjne. Autorzy poszczególnych artykułów udowadniają, że obok refleksji teoretycznych konieczne są badania empiryczne nad różnymi rodzajami tekstów...

  Cena:39.00
 • Sprache – Wissen – Medien

  Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...

  Roman Opiłowski, Waldemar Czachur (red.)
  Sprache – Wissen – Medien
  Festschrift für Professor Gerd Antos

   

  Spis treści/Inhaltsverzeichnis

   

  Tom 4 „Język – Wiedza – Media” jest księgą jubileuszową i tym samym wyrazem głębokiej wdzięczności wobec prof. Gerda Antosa za jego osiągnięcia naukowe, przyjacielskie kontakty z polskimi germanistami oraz prawdziwie humanistyczne podejście do nauki.

  Język: Komunikacja językowa znajduje się w centrum rozważań naukowych Jubilata. „Teflon-Wörter”, „Tarnkappen-Rhetorik” oraz „Resonanz-Phänomene” są określeniami, które w nader obrazowy sposób ujmują i wyjaśniają medialną...

   

  Cena:39.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Breslauer Studien zur...