Czasopismo „Sudety”

 

 

Oficyna Wydawnicza ATUT jest wydawcą ogólnopolskiego czasopisma dla miłośników gór „Sudety”. Pismo zajmuje się przyrodą, kulturą i historią Sudetów. Na swoich łamach przedstawia nie tylko powszechnie znane i licznie odwiedzane miejsca, ale także te, które nie trafiają na karty przewodników, gdzie nie wiodą standardowe trasy wycieczek i rajdów.
„Sudety” przypominają o wielowiekowym dziedzictwie materialnym tych ziem wspólnym dla kilku narodów, sprzyjają budowaniu tożsamości kulturowej Dolnoślązaków, ale są również interesującą propozycją dla czytelnika spoza Dolnego Śląska.

STAŁE RUBRYKI „Sudetów”:
Ratusze sudeckie
Sudeckie legendy
Na starej pocztówce
Nasz tomik poetycki
Sudeckie rezydencje
Zamki sudeckie
Z geomorfologii Sudetów


Pismo dostępne jest w EMPIK-ach, salonach prasowych RUCH-u i Kolportera w całej Polsce.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy, by zajrzeli w „Sudety” i na stronę czasopisma www.sudety.ig.pl