Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28 Następna »
 • Imperia i prowincje

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jerzy Łukosz
  Imperia i prowincje
  O literaturze niemieckojęzycznej i polskiej w dwudziestym wieku

   

  Zbiór esejów-analiz – historyczno- i krytycznoliterackich, m.in. o takich postaciach literatury, jak Franz Kaf­ka, Hermann Broch, Hermann Hesse, Tomasz Mann, Günter Grass, Tadeusz Różewicz, Leopold Buczkowski, Janusz Rudnicki czy Olga...

 • Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Grębowiec
  Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia

   

  Przedmiotem opracowania są inskrypcje sprzed 1945 r., jakie zachowały się w miejskiej przestrzeni Wrocławia. Jest to książka zarówno literaturoznawcza, jak i kulturoznawcza, a poniekąd dotykająca także najnowszej historii politycznej.

  Cena:13.00
 • Interakcje

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (red.)
  Christian Pletzing (współpr.)
  Interakcje
  Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego

   

  Bliskość geograficzna, pokrewieństwa kulturowe i historyczne powiązania niekoniecznie idą w parze z wiedzą na temat kraju sąsiada, a umiejętność posługiwania się językiem obcym nie zapewnia skutecznego komunikowania. „Interakcje” to leksykon obejmujący zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia specyfiki polsko-niemieckich oddziaływań: zarówno tych, o których traktują szkolne podręczniki do historii lub które pojawiają się na pierwszych stronach gazet...

  Cena:80.00
 • Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Helmut Hofbauer
  Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet
  Eine (Her-)Ausführung aus der Interkulturellen Kommunikation

   

  Polemiczny wywód na temat miejsca przedmiotu ‚komunikacja interkulturowa’ w nauczaniu akademickim. Autor stawia pytanie o przyczyny rozbieżności między teorią a praktycznym zastosowaniem wybranych uogólnień stanowiących wynik dyskursu interkulturowego...

  Cena:15.00
 • Interpretacja utworów Zbigniewa Herberta

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Cieński
  Interpretacja utworów Zbigniewa Herberta

   

  Profesor literaturoznawstwa Andrzej Cieński pokazał wiersze Herberta takimi, jakie udało mu się je zobaczyć. Dłuższe interpretacje wierszy sąsiadują z krótkimi notatkami o tekstach. Książka osobista, niestandardowa.

 • Jak rozmawiać z Niemcami?

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

   

  Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur
  Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego
  i jego europejskim wyzwaniu

   

  Książka pokazuje stosunki polsko-niemieckie w świetle i na tle fundamentalnych wyzwań XXI w. – demograficznych, kulturowych i ekonomicznych. To bardzo ważny głos w dyskusji, ponieważ w Polsce stosunki z Niemcami nadal postrzegane są przez pryzmat historii, nie zaś wspólnoty problemów społeczeństw postindustrialnych, stanowiących...

  Cena:5.00
 • Jak uczyć dzieci czytania

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Daniel Elkonin
  Jak uczyć dzieci czytania

  Przekład i wstęp: Anna Jurek

   

  Autor w książce wyjaśnił psycholingwistyczny mechanizm czytania, przedstawił wnioski teoretyczne i sformułował najważniejsze założenia opracowanego przez siebie nowatorskiego systemu nauki czytania. Wprowadzenie tego systemu do praktyki szkolnej miało bardzo duży wpływ na zwiększenie efektywności czytania i zapewniło rosyjskim uczniom sukcesy na skalę światową.
  Badania wykazały, że nowy system nauczania spowodował wzrost rozumienia i rozwój zdolności intelektualnych...

  Cena:38.00
 • Jan Czochralski i jego metoda

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Tomaszewski
  Jan Czochralski i jego metoda
  Jan Czochralski and his method

   

  Książka wydana z okazji 50. rocznicy śmierci tego wybitnego polskiego uczonego pierwszej połowy XX w. Był znanym metalurgiem, chemikiem i metaloznawcą. Opracował szereg nowych metod badawczych...

  nakład wyczerpany
 • Jeden i liczba mnoga

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Falkiewicz
  Jeden i liczba mnoga
  O materializmie historycznym i metafizyce unitarnej Leszka Nowaka

   

  Falkiewicz ujmuje nie-Marksowski materializm historyczny Nowaka w czasie jego największej intensywności, metafizykę unitarną zaś wyprzedza i kształtuje podług własnych przeczuć. Jego książka jest po części próbą popularyzacji, komentarzem na gorąco, trochę humanistyczną parafrazą (myśl Nowaka ma wszak tendencje do dość skomplikowanych, matematycznych wzorów), trochę zaś uzupełnieniem o to, czego pracom filozofa brakowało: prywatność...

  Cena:48.00
 • Jeszcze w zielone gramy... (?)

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krystyna Dziubacka (red.)
  Jeszcze w zielone gramy... (?)
  Rozważania o współczesnych pięćdziesięciolatkach

   

  Jaki jest współczesny polski pięćdziesięciolatek? Jak widzi i ocenia siebie on sam i jak postrzegają go inni? Jak funkcjonuje w świecie, w którym panuje kult drapieżnej młodości i aktywności? Próby odpowiedzi na te i inne pytania stanowią treść niniejszego tomu. Zadania tego podjęli się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, powodując, że stał się on zbiorem...

  Cena:37.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28 Następna »