Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 Następna »
 • Duńskie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Józef Jarosz
  Duńskie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych

   

  Wszechstronna i wyczerpująca analiza ważnych i produktywnych temporalnych konstrukcji przyimkowych. Praca ta wiele wnosi nie tylko do morfologii...

  Cena:32.00
 • Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Burnecka, Rafał Próchniak (red.)
  Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I

   

  Publikacja ma na celu zasygnalizowanie i analizę z perspektywy szeroko pojętych nauk społecznych i prawnych problemów związanych z tworzeniem, rozpowszechnianiem i ochroną wiedzy, nowymi formami jej wykorzystywania oraz podejmowania współpracy we współczesnych warunkach społecznych.

  Cena:8.00
 • Dyskomfort (nowo)Greków

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ilias Wrazas
  Dyskomfort (nowo)Greków

   

  Wydawałoby się – pisze autor – że bycie potomkiem Greków starożytnych jest pod każdym względem okolicznością pomyślną i szczęśliwą, dającą pełne dumy poczucie posiadania przywileju bycia spadkobiercą kultury, którą cywilizowany świat uważa za swoją kolebkę. Można nawet rzec, że żaden inny naród nie ma tak ważnego tytułu do dumy ze swojej przeszłości...

  Cena:24.00
 • Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosława Furmanowska
  Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej

   

  Studium badawcze z pogranicza pedagogiki i socjologii. Na podstawie bogatych materiałów źródłowych autorka ukazała najważniejsze obszary życia społecznego polskiej rodziny w okresie międzywojennym. To stało się tłem...

  Cena:24.00
 • Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska (red.)
  Dziecko w sytuacjach uczenia się
  Konteksty i przestrzenie edukacyjne

   

  Redaktorzy książki założyli trzy rzeczy: po pierwsze, uczenie się jest procesem o wielowymiarowej strukturze (ma wymiar kognitywny, emocjonalny i społeczny). Po drugie, uczenie odbywa się w różnych środowiskach – instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, przy czym zwłaszcza przedszkole i szkoła wskazane są jako miejsca konstruowania wiedzy (a nie tylko jej przyswajania) i miejsca uczenia się, w których osoba ucząca się pełni aktywną rolę. W końcu po trzecie, na uczenie...

 • Dziecko w sytuacjach uczenia się. Stan i perspektywy badań

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska, Elżbieta Jezierska-Wiejak (red.)
  Dziecko w sytuacjach uczenia się
  Stan i perspektywy badań

   

  Problematyka uczenia się dziecka poruszana w niniejszym tomie jest kontynuacją rozważań zawartych w książce Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”. Przyjęte w niej trzy założenia: dziecko jest zawsze w sytuacji uczenia się, które stanowi proces o wielowymiarowej strukturze, zaś kontekst tej sytuacji jest zależny od subiektywnego sposobu widzenia i interpretacji rzeczywistości – stanowią i w tym opracowaniu...

  Cena:34.00
 • Dziedzictwo artystyczne Żagania

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogusław Czechowicz
  Małgorzata Konopnicka (red.)
  Dziedzictwo artystyczne Żagania

   

  Zbiór referatów wygłoszonych na sesji naukowej zorga­nizowanej przez Polsko-Niemiecki Ośrodek Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Śląska oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Próba zwrócenia uwa­gi na dorobek artystyczny Żagania...

  Cena:26.00
 • Dzieje Ziemi Kłodzkiej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Arno Herzig
  Małgorzata Ruchniewicz
  Dzieje Ziemi Kłodzkiej

   

  Drugie wydanie monografii ziemi kłodzkiej, obejmujące okres od średniowiecza do współczesności. Książka jest efektem dyskusji i badań prowadzonych przez polskiego i niemieckiego historyka; ukazała się jednocześnie w wersji polskiej i niemieckiej. Autorzy odeszli od dawnego obrazu...

 • Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edward Kasperski, Żaneta Nalewajk (red.)
  Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator

   

  Czy i jakim nowatorem był Poe? W jakim stopniu jego pisarstwo zrywało z przeszłością, w jakim zaś było od niej zależne? Czy i na ile odrywał się on od dostępnej mu współczesności oraz wykraczał w przyszłość? Jakie kierunki w literaturze inspirował? Książka stara się odsłonić twórcze oblicze Poego i pokazać go jako pisarza, który nie żył wyłącznie przeszłością...

  Cena:38.00
 • Education and Integrative Process

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosław Piwowarczyk, Marek Podgórny (red.)
  Education and Integrative Process
  Historical and Present Contexts

   

  Publikacja prezentuje prace pedagogów polskich, czeskich i litewskich. Przedstawione problemy mają z jednej strony wymiar lokalny – zależą od historycznej, społecznej i edukacyjnej rzeczywistości każdego z krajów, z drugiej wymiar ogólny – wspólny.
  Publikacja w języku angielskim.

  Cena:15.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 Następna »