Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 28 Następna »
 • Estetyka, sztuka, media

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maria Jabłońska (red.)
  Estetyka, sztuka, media
  Przestrzenie i konteksty pedagogiczne

   

  Zamierzeniem tej książki jest współuczestniczenie szerokiego audytorium w namyśle nad tym, co zrobić, by edukacja mogła stanowić obszar mediacji pomiędzy przeestetyzowaną rzeczywistością wypełnioną wielością i różnorodnością tekstów kultury a jej odbiorcami. Ważne było też...

  Cena:17.00
 • Etyka gospodarowania

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Teresa Grabińska, Mirosław Zabierowski
  Etyka gospodarowania
  Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności

   

  Książka jest obszernym rozwinięciem studium Aksjologiczny krąg Solidarności. Rekonstrukcja solidarnościowego uniwersalizmu w nauczaniu Jana Pawła II, zwłaszcza o analizę filozoficzną opartą na myśli personalistycznej, głównie Karola Wojtyły, która pozwala lepiej zrozumieć kulturowe korzenie ruchu społecznego Solidarność lat 80. jako...

  Cena:24.00
 • Europa obywateli

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (red.)
  Europa obywateli
  Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu

   

  Próba ukazania podstawowych problemów formowania się i praktyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie dynamicznych przemian społecznych kilkanaście lat po formalnym przejściu do ustroju demokratycznego. Praca wpisuje się...

  Cena:33.00
 • Ewolucja. Filozofia. Religia

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Damian Leszczyński (red.)
  Ewolucja. Filozofia. Religia

   

  Darwinowska teoria ewolucji wciąż budzi gorące spory, nie tylko naukowe, ale również filozoficzne i światopoglądowe. Niniejszy tom zawiera rozprawy i komentarze przygotowane z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy opublikowania przez Karola Darwina pracy O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Ich autorzy starają się przyjrzeć kontrowersjom...

 • Fikcja i wspólnota

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wojciech Browarny
  Fikcja i wspólnota
  Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej

   

  Szkice zebrane w tej książce, opowiadające o polskiej prozie i poezji ostatnich dekad, łączy jedna myśl: tyle fikcji we wspólnocie, ile wspólnoty w fikcji, a mówiąc mniej aforystycznie – literatura nie tylko opisuje zbiorową tożsamość, ale również ją przekształca. Z tym założeniem...

  Cena:20.00
 • Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jan Ratajczak
  Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej

   

  Głównym celem szerokiego ruchu społeczno-kulturowego zainspirowanego przez psychologię humanistyczną jest przetwarzanie uwarunkowań społecznych tak, aby umożliwiać osobie ludzkiej wszechstronny rozwój jej osobowości. Pomimo związanego z kryzysem końca wieku odchodzenia od tradycyjnych systemów wartości religijnych, filozoficznych, naukowych współczesny człowiek dzięki psychologii humanistycznej na możliwość odnalezienia...

 • Finland 1917-1918

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Suchoples (red.)
  Finland 1917-1918
  In the documents of the US Department of State

   

  Książka jest zbiorem dokumentów dotyczących Finlandii w czasie dążenia do niepodległości, odnalezionych przez Jarosława Suchoplesa w fińskiej bibliotece parlamentarnej w Helsinkach w latach 80. XX w.

  Cena:15.00
 • Formation de l’événement, événements en formation...

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martine Lani-Bayle, Aneta Słowik
  Formation de l’événement, événements en formation...
  Regards croisés

   

  Książka przedstawia refleksyjną analizę badań biograficznych prowadzonych przez międzynarodowy zespół w Japonii, Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Francji, Maroku, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej. Znani francuscy filozofowie, socjologowie, antropolodzy, historycy, pedagodzy, psychologowie podejmują się debaty...

  Cena:15.00
 • Franz Kafka: Aporie asymilacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bernd Neumann
  Franz Kafka: Aporie asymilacji
  Rekonstrukcja tryptyku powieściowego

  Przekład: Sebastian Mrożek

   

  Utrzymana w eseistycznym tonie rozprawa rekonstruuje trzy powieści Franza Kafki (Ameryka 1912, Proces 1914 oraz Zamek 1922) w kontekście społecznie istotnych dyskursów ówczesnej epoki. Jest to między innymi zrealizowana po raz pierwszy rekonstrukcja współzależności zachodzących między aspektami biograficznymi a literackimi, z których wyrastają...

  Cena:46.00
 • From Concept-City to City Experience

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewa Kębłowska-Ławniczak
  From Concept-City to City Experience
  A Study in Urban Drama

   

  Książka proponuje dynamiczne spojrzenie na kategorię miejskości w kulturze europejskiej, ukazując dyskursywne przemiany postrzegania tej kategorii, począwszy od Platońskiej wizji racjonalnego miasta-państwa, poprzez obraz przestrzeni miejskiej jako przestrzeni politycznej kontroli i nadzoru, po miasto rozumiane jako przestrzeń ponowoczesnego...

  Cena:42.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 28 Następna »