Niemcy – Media – Kultura

 

 

Seria Niemcy – Media – Kultura poświęcona jest szeroko pojętej problematyce niemcoznawczej w perspektywie kulturowo zorientowanej wiedzy o mediach. Ukazywać się w niej będą zarówno monografie autorskie, prace zbiorowe, antologie, jak i wydania krytyczne źródeł, poświęcone różnym aspektom kultury audiowizualnej niemieckiego obszaru językowego (w tym zwłaszcza filmowej i nowomedialnej) oraz relacjom polsko-niemieckim w tym zakresie.
Adresatami serii są głównie humaniści zainteresowani problematyką niemcoznawczą: filmo- i medioznawcy, kulturoznawcy, germaniści, socjolodzy, historycy oraz wszyscy, którzy interesują się kulturą niemiecką.
Seria ukazuje się pod patronatem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
Radę naukową serii tworzą: prof. Stefan Bednarek, dr Andrzej Dębski, prof. Andrzej Gwóźdź, prof. Martin Loiperdinger, prof. Krzysztof Ruchniewicz, prof. Izabela Surynt, prof. Marek Zybura.

 


 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »
 • Inicjacje, tożsamość, pamięć

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Ewa Fiuk
  Inicjacje, tożsamość, pamięć
  Kino niemieckie na przełomie wieków

   

  Książka dotyczy filmów nowych i najnowszych, nad którymi dyskusje recenzentów i publicystów w większości jeszcze nie ucichły. Dlatego punktem odniesienia nie jest tu proces historycznofilmowy, ale realia społeczno-kulturowe i polityczne, w obrębie których te filmy cyrkulują. W żadnym wypadku jednak nie chodzi tylko o uporządkowanie repertuaru kina niemieckiego...

  Cena:42.00
 • KINtop

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Andrzej Dębski, Martin Loiperdinger (red.)
  KINtop
  Antologia wczesnego kina

  części I i II

   

  Pierwsza tak szeroko zakrojona antologia tekstów poświęconych wczesnemu kinu, jaka ukazuje się w języku polskim. Zebrano tu trzydzieści artykułów najważniejszych autorów nauki światowej zajmujących się wczesnym kinem, którzy współpracowali z redakcją rocznika „KINtop” ukazującego się w latach 90. XX w., oraz nowe studia autorów polskich, co daje pełne spektrum zagadnień ważnych dla pola badań: od praktyk prekinematograficznych i technik projekcyjnych przez problematykę koloru i dźwięków...

  Cena:60.00
 • Kino Hanny Schygulli

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Andrzej Gwóźdź (red.)
  Kino Hanny Schygulli

   

  Książce przyświeca zamysł nadania dorobkowi aktorskiemu Hanny Schygulli statusu twórczyni. Pozwala zrozumieć fenomen aktorki intrygującej, wnoszącej do swoich ról ślad ekscentryczności, poszukującej wyzwań i nowych doświadczeń, a także potrafiącej w inteligentny sposób grać swoim wizerunkiem.

   

  Aktorstwo Hanny Schygulli niemal pół wieku po jej debiucie w roku 1968 nieustannie zaciekawia. Ukształtowana przez teatr i film Rainera Wernera Fassbindera...

  Cena:46.00
 • Marzyciele i wędrowcy

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Magdalena Kempna-Pieniążek
  Marzyciele i wędrowcy
  Romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa

   

  Książka sytuuje zagadnienia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa w kontekście współczesnych reinterpretacji romantyzmu, rozumianego jako „niedokończony projekt” zachodniej kultury. Autorka koncentruje się na odnajdywaniu w omawianych filmach śladów szczególnej, „racjonalnej”, „sprytnej” romantyczności...

  Cena:42.00
 • Narodowy socjalizm w kinie zjednoczonych Niemiec

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Joanna Trajman
  Narodowy socjalizm w kinie zjednoczonych Niemiec

   

  Książka ukazuje filmowy rozrachunek z nazizmem w kontekście zmian zachodzących w niemieckiej kulturze pamięci, stanowiących fundament niemieckiej tożsamości. Autorka koncentruje się na przedstawieniach narodowego socjalizmu w kinie zjednoczonych Niemiec, starając się wyjaśnić między innymi przyczyny nawrotu dyskursu niemieckich ofiar. Praca pozwoli czytelnikowi zapoznać się z niemieckim spojrzeniem na Trzecią Rzeszę...

  Cena:46.00
 • Obok kanonu

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Andrzej Gwóźdź
  Obok kanonu
  Tropami kina niemieckiego

   

  Książka wyłania fakty, zjawiska i procesy spoza kanonu kina niemieckiego, sytuując je w obrębie takich zagadnień, jak techniki kulturowe wczesnego kina, reprezentacje cielesności w twórczości filmowej Republiki Weimarskiej, pamięć w filmie czy realizm kapitalistyczny Heimatfilmu. Autor przywołuje nadto pamięć czterech postaci kina (Rochus Gliese, László Moholy-Nagy, Franz Wachsmann, Michael Jary), wyjątkowych nie tylko...

  Cena:42.00
 • Obrazo-światy, dźwięko-przestrzenie

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Ewa Fiuk
  Obrazo-światy, dźwięko-przestrzenie
  Kino Toma Tykwera

   

  To pierwsza publikacja w języku polskim obejmująca całość artystycznego dorobku niemieckiego reżysera. Tom Tykwer – samouk i miłośnik kina przyznający się do związków z Krzysztofem Kieślowskim – jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmowców niemieckich, twórcą o międzynarodowej renomie. Niniejsza praca jest próbą rozpoznania i opisu Tykwerowskiej idei kina, w tym charakterystycznego dla tego twórcy języka filmu. Autorka zwraca uwagę na intertekstualne...

  Cena:44.00
 • Pałace i koszary

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Magdalena Abraham-Diefenbach
  Pałace i koszary
  Kino w podzielonych miastach nad Odrą i Nysą Łużycką
  1945­-1989

   

  Książka opisuje kształtowanie się kultury kinowej po 1945 roku w podzielonych granicą polsko-niemiecką miastach: Frankfurcie nad Odrą – Słubicach, Guben – Gubinie, Görlitz – Zgorzelcu w latach 1945-1989. Przedstawia różnorodność architektonicznych i organizacyjnych form kinowych oraz wielość miejsc recepcji filmowej w okresie największej popularności kina w latach pięćdziesiątych XX wieku oraz w kontekście walki o widza z telewizją w kolejnych dziesięcioleciach, ukazując przykłady wykorzystania kina do celów propagandowych. Wiele miejsca poświęca autorka...

  Cena:44.00
 • Polska i Niemcy

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Konrad Klejsa (red.)
  Polska i Niemcy. Filmowe granice i sąsiedztwa

   

  Artykuły zebrane w niniejszym tomie składają się na mapę polsko-niemieckich relacji filmowych, zarówno w ich wymiarze instytucjonalnym, jak i estetycznym. Czytelnik znajdzie tu między innymi rozważania dotyczące koprodukcji, szkice poświęcone wizerunkowi Niemców i Polaków w kinematografiach niemieckich oraz polskiej, a także analizy filmowych dokumentów na tematy polsko-niemieckiego pogranicza.

  Cena:42.00
 • Przestrzenie intermedialności

  Serie wydawnicze » Niemcy – Media – Kultura

  Kalina Kupczyńska, Magdalena Saryusz-Wolska (red.)
  Przestrzenie intermedialności
  Adaptacje literatury niemieckojęzycznej

   

  Autorzy książki, wśród których znajdują się badacze zarówno polscy, jak i zagraniczni, omawiają adaptacje literatury krajów niemieckojęzycznych jako fenomen usytuowany między kulturami oraz mediami. Wybór adaptowanych utworów literackich uwzględnia dorobek kultur i państw niemieckiego obszaru językowego od początku XIX wieku do czasów współczesnych...

  Cena:46.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »