Nowe Książki z Niemiec

 

Seria Nowe Książki z Niemiec prezentuje literackie przykłady niemieckiego dyskursu o Polsce i stosunkach niemiecko-polskich oraz dokonania pisarzy niemieckich urodzonych na Śląsku. Opiekę redakcyjną nad serią sprawują pracownicy Zakładu Dydaktyki Literatury przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Serię redagują pracownicy Zakładu Dydaktyki Literatury przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. Edward Białek, dr Joanna Bzdok, dr Robert Buczek, dr Krzysztof Huszcza, dr Grzegorz Kowal, Justyna Kubocz, dr Katarzyna Nowakowska, dr Jan Pacholski, dr hab. Monika Wolting, prof. Stephan Wolting i prof. Paweł Zimniak.

 

 

 

 


 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »
 • Chcę wierzyć, że jest lato

  Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Therese Chromik
  Chcę wierzyć, że jest lato

   

  Kolejny tomik niemieckiej pisarki, eseistki i malarki, która urodziła się w Legnicy w 1943 roku, a obecnie mieszka w Husum. W tych wierszach, tak jak i we wcześniejszych, poetka spogląda na świat przez pryzmat natury. W lapidarnych, pełnych siły strofach komentuje rzeczywistość, przywołuje miejsca i doznania, tworzy mozaikę z zapamiętanych chwil swojego życia.

  Cena:20.00
 • Dzieło Żydów Wrocławia

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Dagmar Nick
  Dzieło Żydów Wrocławia
  Stary Asch i Bauerowie – pamięć ocalona

  Przekład: Agnieszka Katarzyna Haas

   

  Książka pisarki niemieckiej ze śląskim rodowodem (urodzonej we Wrocławiu), przybliżająca dzieje kilku dziewiętnastowiecznych rodzin wrocławskich pochodzenia żydowskiego, które zapisały się w historii nadodrzańskiej metropolii niezwykłą aktywnością we wszystkich sferach życia społecznego, naukowego i politycznego. Losy Aschów...

  Cena:15.00
 • Ein Land gab mir sein Wort / Ten kraj dał mi słowo swoje

  Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Monika Taubitz
  Ein Land gab mir sein Wort / Ten kraj dał mi słowo swoje
  Gedichte über Schlesien / Wiersze o Śląsku

  Przekład: Edward Białek, Justyna Kubocz, Jan Pacholski

   

  Dwujęzyczny wybór wierszy niemieckiej pisarki pochodzącej z Wrocławia. Zamieszczone w książce utwory są powiązane z wątkami poruszanymi przez autorkę w powieści Przez dziurę w płocie. Opowieść z dzieciństwa 1944-1946.

 • Eine Selbstmörderin / Samobójczyni

  Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Harald Gröhler
  Eine Selbstmörderin / Samobójczyni

   

  Dwujęzyczny zbiór opowiadań Haralda Gröhlera urodzonego w Jeleniej Górze, jednego z najbardziej aktywnych i niezależnych współczesnych pisarzy niemieckich. U podstaw wszystkich opowieści leży zdarzenie kryminalne lub nieprzyzwoite. Napięcie rośnie, akcja się rozwija, natomiast oczekiwane rozwiązanie fabuły niekoniecznie musi nastąpić. Opowiadania zawarte w tomie tworzą, zdaniem autora, pewną kompozycję. W kilku narracja jest prowadzona z perspektywy dziecka, bowiem Gröhlera interesują „okresy przejściowe i dystans między dzieciństwem a teraźniejszością”, a także...

  Cena:34.00
 • In Kürze / Pokrótce

  Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Dietmar Scholz
  In Kürze / Pokrótce
  Gedanken und Gedichte / Myśli i wiersze

   

  Tomik z krótkimi formami – myślami, aforyzmami – niemieckiego autora, urodzonego w 1933 roku w Kunicach koło Legnicy, który po wojnie zamieszkał w zachodniej części Niemiec, a od 1964 roku mieszka i tworzy w Reutlingen. Pisze lirykę, opowiadania i eseje, jest znanym w Niemczech autorem tekstów dla dzieci i młodzieży. Laureat licznych nagród i wyróżnień za twórczość artystyczną i pisarską, m.in. powszechnie cenionej Nagrody Literackiej imienia Eichendorffa.

  Cena:24.00
 • In den Schneegruben / W Śnieżnych Kotłach

  Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Erich Worbs
  In den Schneegruben / W Śnieżnych Kotłach
  Gedichte über das Riesengebirge / Wiersze o Karkonoszach

  Przekład: Edward Białek, Katarzyna Madera, Karolina Sowa i in.

   

  Wybór wierszy wydany w 120. rocznicę urodzin Ericha Worbsa, niesłusznie zapomnianego śląskiego poety, ekspresjonisty, który na początku swojej literackiej działalności wzorował się m.in. na lirycznych i dramatycznych tekstach Carla Hauptmanna. Obu poetów łączyła też głęboka religijność. W prezentowanych wierszach poeta zachwala tytaniczny wymiar śląskich gór, a poszczególne szczyty czyni świątyniami wolności, doświadczanie gór zostaje zaś podniesione do rangi przeżywania Boga.

 • Kaligrafia bliskości

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Matthias Buth
  Kaligrafia bliskości
  Wiersze

   

  Poezja Butha, niemieckiego autora mieszkającego niedaleko Kolonii, to modlitwa i relikty przeszłości. Jej immanentną cechą jest ulotność. Opisuje wolne przestrzenie, przekraczanie, podróż, czas spędzany w pociągu, samolocie, samochodzie. Topografie zmieniają się w elegijnym zaklinaniu przeszłości, miejsca, ludzie i słowa łączą się w rekonstruowaniu z pamięci istotnych zdarzeń.

  Cena:25.00
 • Metamorfoza Marmelsteina

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Wolfgang Bittner

  Metamorfoza Marmelsteina

   

  Powieść obyczajowa współczesnego pisarza niemieckiego. Bohater, redaktor naczelny w dużym wydawnictwie, postanawia pewnego dnia zerwać z dotychczasowym życiem i udać się w podróż z samowolnie przyznaną sobie„odprawą” milionowej wysokości.

   

  Cena:12.00
 • Miss Zuki, czyli Ameryka jest całkiem blisko!

  Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Utz Rachowski
  Miss Zuki, czyli Ameryka jest całkiem blisko!
  Wiersze wokół pewnego psa

   

  Zbiór wierszy, który opowiada o przyjaźni poety z małym pieskiem, Miss Zuki. Urokliwy, rysowany lekką kreską, obraz tej przyjaźni, niepozbawiony jest głębi. Otchłanie, odsłaniające się za prostymi sytuacjami codziennego życia, to samotność, starość i śmierć. Tomik zbudowany jest wokół napięcia, jakie niesie ze sobą wyjazd pisarza do Stanów Zjednoczonych, powrót do Niemiec i oczekiwanie na zapowiedziane odwiedziny Miss Zuki w Berlinie. Ameryka odbierana i kreowana jest przez Rachowskiego jako nowy kontynent, którego atrybutami są różnorodność...

  Cena:30.00
 • Na południe ode mnie

  Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Wolfgang Bittner
  Na południe ode mnie
  Wiersze

  Przekład: Wioletta Prus, Natalia Południak, Karolina Mrozowska i inni

   

  W kolejnym tomie wierszy śląskiego poety dostrzegamy „nowego” Wolfganga Bittnera. Jego dawna bezkompromisowość i zapał w głoszeniu prawd o kondycji społeczeństwa zachodnioniemieckiego ustępują nastrojowi melancholii, bezradności i gorzkiego sceptycyzmu. Wojowniczy dydaktyzm wcześniejszych publikacji wyparty został przez nieuświadomione przezeń do końca przekonanie o niemożności zmiany stosunków społecznych i politycznych poprzez pisanie. Czytelnik...

  Cena:25.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »