NRD. Polityka...

 

Niemiecka Republika Demokratyczna jest już przeszłością. Wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 r. zniknęła z mapy Europy. Dzieje tego państwa, jego polityki, społeczeństwa i kultury budzą nadal spore zainteresowanie, ale także kontrowersje i burzliwe debaty między naukowcami. Chcemy udostępnić polskiemu czytelnikowi ważne publikacje badaczy zajmujących się tą problematyką.

Seria NRD. Polityka – Społeczeństwo – Kultura jest wydawana we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

Redagują ją prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Marion Brandt, dr Tytus Jaskułowski, dr Łukasz Kamiński, prof. Jerzy Kochanowski, dr Ilko-Sascha Kowalczuk, dr Ulrich Maehlert, prof. Krzysztof Ruchniewicz (przewodniczący) i prof. Marek Zybura.


 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »
 • Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971-1989

  Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Małgorzata Mazurek
  Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971-1989

   

  Turystyka zakupowa między Polską a NRD była jednym z najważniejszych transnarodowych zjawisk kulturowych lat siedemdziesiątych w Europie Środkowo-Wschodniej. Doświadczenia ludzi przekraczających polsko-wschodnioniemiecką granicę stanowią punkt wyjścia do rozważań na temat narodowych i ponadnarodowych kultur konsumpcji „realnego socjalizmu”.

  Cena:25.00
 • Ideologiczna współpraca

  Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Sebastian Ligarski, Krzysztof Ruchniewicz, Dariusz Wojtaszyn (red.)
  Ideologiczna współpraca
  Władze wobec środowisk opiniotwórczych w PRL i NRD

   

  W książce zaprezentowano wyniki badań koncentrujących się na postawach władz NRD i PRL wobec środowisk: twórczego, naukowego, dziennikarskiego i sportowego, które odgrywały znaczącą rolę w kształtowaniu postaw społecznych. Autorami artykułów są badacze związani z naukami historycznymi, a także literaturoznawcy, politolodzy i przedstawiciele administracji państwowej. Celem publikacji jest prezentacja struktury władzy i tajnych służb w PRL i NRD oraz ich funkcjonowania...

  Cena:27.00
 • Kibice w socjalizmie

  Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Dariusz Wojtaszyn
  Kibice w socjalizmie
  Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne

   

  Sport odgrywał we wschodnioniemieckim państwie wyjątkową rolę, a stadiony wykorzystywane były w charakterze inscenizacji i służyły teatralizacji władzy. Polityczna instrumentalizacja imprez piłkarskich wywoływała nasilone reakcje kibiców. Trybuny piłkarskie w NRD tworzyły specyficzne środowisko, stanowiąc czynnik...

 • Lustracja w Polsce i w Niemczech

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Agnieszka Opalińska
  Lustracja w Polsce i w Niemczech

   

  Książka ukazuje w sposób syntetyczny debatę na temat jednego z głównych elementów dekomunizacji, tzw. lustracji, oraz jej skutki polityczne, prawne i społeczne. Autorka przedstawiła jej przebieg w dwóch krajach wychodzących z reżimów komunistycznych na przełomie 1989/1990 r. – w Polsce i w Niemczech, i dokonała analizy podjętych działań i konsekwencji, jakie niosło przyjęcie określonych postaw dla sytuacji w obu krajach.

  Cena:34.00
 • Ostatnie miesiące NRD

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Tytus Jaskułowski
  Ostatnie miesiące NRD

   

  Nowatorska próba syntetycznego przedstawienia politycznej historii NRD w trakcie dziewięciu ostatnich miesięcy jej istnienia. Obejmuje ona okres pomiędzy zakończeniem pokojowej rewolucji z 1989 r. a wejściem w życie traktatów przywracających w 1990 r. jedność Niemiec. Szeroka kwerenda archiwalna przeprowadzona przez autora pozwoliła na całościowe...

  Cena:34.00
 • Patron

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Rudolf Urban
  Patron
  Życie i dzieło Güntera Särchena dla pojednania niemiecko-polskiego

   

  Günter Särchen (1927-2004) poświęcił swe życie polsko-niemieckiemu pojednaniu, na rzecz którego pracował w ramach Kościoła katolickiego w NRD. Jego praca nie zawsze spotykała się z aprobatą. Książka opowiada o życiu i dziele Särchena, z uwzględnieniem...

  Cena:21.00
 • Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989-1990

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Tytus Jaskułowski
  Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989-1990
  Geneza – przebieg – efekty

   

  Najnowsza historia wschodniej części Niemiec, a w szczególności proces uwalniania się NRD z okowów totalitarnego systemu rządów i rola w tym kontekście demokratycznej opozycji nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem polskich historyków i politologów. Na dobrą sprawę przed tą książką demokratycznemu przełomowi w NRD...

  Cena:20.00
 • Przyjaźń nakazana?

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (red.)
  Przyjaźń nakazana?
  Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990

   

  Relacje między NRD a PRL w sferze oficjalnej miały charakter fasadowy, nie wykraczały poza określone odgórnie rytuały. Kontakty między społeczeństwami były ograniczone. Jakie były te stosunki? Co je warunkowało? Czy czyniono próby zbliżenia  między NRD a Polską? Kim byli ich autorzy? Jaką rolę odegrała literatura i tłumacze – pośrednicy między twórcami...

  Cena:33.00
 • Recepcja literatury NRD w Polsce w latach 1949-1990

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Magdalena Lasowy-Pudło
  Recepcja literatury NRD w Polsce w latach 1949-1990

   

  Próba kompleksowego ujęcia, analizy i charakterystyki przebiegu procesu recepcji literatury Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce, który odbywał się na kilku płaszczyznach, jednak zgodnie z tezą niniejszej pracy największy wpływ na niego miała wzajemna polityka władz NRD oraz PRL.

  Cena:33.00
 • Sport w cieniu polityki

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Dariusz Wojtaszyn
  Sport w cieniu polityki
  Instrumentalizacja sportu w NRD

   

  Sport w Niemieckiej Republice Demokratycznej osiągnął niezwykły sukces. Przez długie lata był tą dziedziną życia, z którą światowa opinia publiczna utożsamiała NRD. W okresie izolacji kraju sport gwarantował obecność wschodnioniemieckiego państwa w świadomości społeczności międzynarodowej. W książce przedstawiono ramy strukturalne...

  Cena:22.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »