Scripta Caroli Dedecii

 

Prezentacja twórczości Karla Dedeciusa. Serię Scripta Caroli Dedecii patronatem honorowym objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Seria pod redakcją prof. Edwarda Białka i Jana Stolarczyka.