Studia z Historii Kultury...Pojęcie Europy Środkowej, przyjęte na potrzeby niniejszej serii, wychodzi od terytorium historycznego Śląska. Z jego stolicy, Wrocławia, zatoczone zostały kolejne kręgi, obejmujące kraje sąsiednie: w pierwszej kolejności Łużyce, Nową Marchię, Wielkopolskę, Małopolskę, Czechy i Morawy, w drugiej – Saksonię, Anhalt, Marchię Elektorską, Meklemburgię, Pomorze, Prusy Królewskie i Książęce, Inflanty, Litwę, Mazowsze, Ruś, Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację i Austrię. Obszar ten, obejmujący zarówno kraje należące do Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, jak i kraje pozostające poza jego granicami, zaczął odgrywać w dziejach Europy istotną rolę u schyłku średniowiecza i w początkach ery nowożytnej.
Przy uwzględnieniu zróżnicowanej stratygrafii i społecznej procesów kulturotwórczych, w których ważną rolę odgrywały zarówno dwory (cesarski, królewskie, książęce, biskupie, magnackie i szlacheckie), jak i miasta, szczególną uwagę skierowano na problematykę relacji między kulturą i religią.
Jako podstawę rozważań przyjęto wypracowany przez historiografię zachodnioeuropejską paradygmat konfesjonalizacyjny.
Serię Studia z Historii Kultury Europy Środkowej redaguje prof. Jan Harasimowicz.


 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Studia z Historii Kultury...
 • Świecka architektura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji

  Nowości|Serie wydawnicze » Studia z Historii Kultury...

  Klara Kaczmarek-Löw

  Świecka architektura publiczna w miastach Korony Czeskiej około 1500 roku jako przejaw reprezentacji

   

  Spis treści

   

  Badania nad problemem reprezentacji w przestrzeni miejskiej prowadzone są od ponad 30 lat przez przedstawicieli niemieckich, ale też w coraz większym stopniu czeskich i polskich nauk historycznych. Ta książka stanowi próbę monograficznego ujęcia tematu w odniesieniu do ziem dawnej Korony Czeskiej na przełomie XV i XVI wieku. O ile wzniesione w miastach zamki i rezydencje doczekały się dogłębnych badań, o tyle świeckie budownictwo publiczne – elementy umocnień miejskich, ratusze, domy kupców, arsenały czy spichlerze – długo czekało na analizę i dowartościowanie. Fundowane przez rady miejskie, władców zwierzchnich czy szlachtę programy ikonograficzne, inskrypcyjne i heraldyczne stanowią zarówno kapitalne źródło wiedzy...

  Cena:69.00
 • Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774–1854)

  Nowości|Serie wydawnicze » Studia z Historii Kultury...

  Urszula Bończuk-Dawidziuk
  Działalność kulturalna hrabiny Friederike von Reden (1774–1854)

   

  Spis treści

   

  Do rozwoju kultury europejskiej przyczyniło się wiele kobiet. Jeśli były wybitnymi poetkami, malarkami lub aktorkami, ich dorobek jest powszechnie znany. Mniej wiadomo o tych, które szeroko rozumianą działalność kulturalną organizowały, inicjując różne ambitne przedsięwzięcia, patronując im lub wspierając je fi nansowo. Wybitną przedstawicielką tej grupy była bohaterka niniejszej książki – hrabina Friederike von Reden. Ta niemiecka szlachcianka, wychowana w Ameryce Północnej, była od 1802 roku żoną pruskiego ministra Friedricha Wilhelma von Redena, zasłużonego dla rozwoju górnictwa i hutnictwa na Śląsku. Redenowie mieli posiadłość w Bukowcu w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie powstał ogród krajobrazowy...

  Cena:89.00
 • Mecenat artystyczny biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy Kościoła (1520-1609)

  Serie wydawnicze » Studia z Historii Kultury...

  Aleksandra Szewczyk
  Mecenat artystyczny biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy Kościoła (1520-1609)

   

  Tematem rozprawy jest mecenat biskupów wrocławskich w dobie reformacji i potrydenckiej odnowy Kościoła, zamknięty w ramach czasowych lat 1520-1609. Podstawowym zadaniem dysertacji było uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy o zakresie fundacyjnej działalności wrocławskich biskupów, analizowanej dotychczas jedynie fragmentarycznie – w zakresie...

  Cena:54.00
 • Wendel Roskopf

  Serie wydawnicze » Studia z Historii Kultury...

  Klara Kaczmarek-Löw
  Wendel Roskopf
  Architekt wczesnego renesansu. Mity i rzeczywistość

   

  Kim był Wendel Roskopf? Nowatorskim architektem, który zainicjował włoski renesans na Śląsku i Górnych Łużycach, a jednocześnie do perfekcji doprowadził system budowania późnogotyckich sklepień krzywoliniowych? Czy może jednak ordynarnym chłopskim czeladnikiem i źle poinformowanym prowincjuszem, który w swoich portalach stosował grubo ciosane, prymitywne...

  Cena:50.40
 • Wielmożni panowie i czcigodne panie

  Serie wydawnicze » Studia z Historii Kultury...

  Sylwia Krzemińska-Szołtysek
  Wielmożni panowie i czcigodne panie
  Renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku

   

  Opracowanie przedstawia efekt prekursorskich badań nad renesansowymi nagrobkami figuralnymi na obszarze historycznego Górnego Śląska, będącymi ważnym świadectwem kultury pogrzebowej tego europejskiego regionu i dokumentującymi zarazem rozwój górnośląskiej rzeźby doby renesansu i manieryzmu.

  Nagrobki figuralne zamawiali przede wszystkim przedstawiciele szlachty i duchowieństwa, rzadziej mieszczaństwa. Schemat kompozycyjny tych nagrobków podlegał pewnym regułom...

  Cena:54.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Studia z Historii Kultury...