Via Communicandi

 

Seria Via Communicandi ma charakter interdyscyplinarny. Autorami publikowanych w niej tekstów są m.in. antropolodzy, filolodzy, filozofowie, kulturoznawcy, logicy, psycholodzy, socjolodzy. Tematyka scalająca ich badania to szeroko rozumiane zagadnienia racjonalności komunikacyjnej – problemy związane z rozległą sferą językowych praktyk komunikacyjnych. Ranga tych badań jest dziś już bezdyskusyjna. Przełom XX i XXI w. nie pozostawia wątpliwości co do tego, że poprzez tę właśnie problematykę nauki humanistyczne i społeczne zyskują dostęp do fundamentów wiedzy o człowieku i jego świecie. Via Communicandi – inspirowana klasycznymi ideałami filozofii – stawia sobie za zadanie rejestrowanie i syntetyzowanie tych poszukiwań. Seria pod redakcją prof. Beaty Sierockiej.

 

W 2012 roku seria Via Communicandi zmieniała nieco swój profil i formułę. Osią tematyczną – zgodnie z wyraźną tendencją tekstów z wcześniejszych tomów – stały się zagadnienia oscylujące wokół antropologii komunikacyjnej oraz epistemologii społecznej. A cała seria przekształcona została w pismo periodyczne Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW z rocznym cyklem wydawniczym Via Communicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej. Czasopismo pod redakcją prof. Beaty Sierockiej.