Warsztaty

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego chce wspierać aktywność naukową studentów i doktorantów. Cel ten wypełnia seria Warsztaty, w której prezentowane są wyniki badań indywidualnych i zespołowych. Stanowią one wprawdzie niewielki wkład do nauki, ale ważny, bo przecież sygnalizujący rozwój jej w przyszłości.
Serię redagują pracownicy naukowi Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. Michael Fleischer, dr hab. Maria Piotrowska, prof.  Krzysztof Ruchniewicz, prof. Izabela Surynt, prof. Krzysztof Wójtowicz i prof. Marek Zybura.


 


 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty
 • Anpassung im Nationalsozialismus

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Kai Kranich
  Anpassung im Nationalsozialismus
  Die Universität Breslau und die Aberkennung von Doktortiteln

   

  Książka porusza temat dostosowania się do narodowego socjalizmu w Niemczech w latach 20. i 30. XX w. Jako wzorcowy przykład przedstawia praktykowane na Uniwersytecie Wrocławskim odbieranie tytułu doktora żydom i przeciwnikom hitleryzmu.

  Cena:20.00
 • Beschreiben des Unbeschreibbaren

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Evelyna Schmidt
  Beschreiben des Unbeschreibbaren
  Komik und Holocaust im Schaffen von Jurek Becker und Edgar Hilsenrath

   

  Studium o komizmie w obrazach zagłady Żydów na przykładzie prozy Jurka Beckera i Edgara Hilsenratha.

  Cena:7.00
 • Burgos 1975/76 – Inowrocław 1989/90

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Hanna Buchner
  Burgos 1975/76 – Inowrocław 1989/90
  Życie codzienne w miastach prowincjonalnych po upadku dyktatur

   

  Przedmiotem analizy są zmiany, jakie zaszły w życiu ludzi w Polsce i Hiszpanii dzięki przejściu do demokracji. Jest to także próba porównania tych dwóch sytuacji. Praca nie ma ambicji ukazania losów społeczeństwa w całym okresie frankizmu czy komunizmu, a potem przez okres demokratyczny aż do dziś, ale uchwycenie momentu...

  Cena:7.00
 • Błogosławiony kraj?

  Serie wydawnicze » Warsztaty

  Dagmara Margiela, Krzysztof Ruchniewicz (red.)
  Błogosławiony kraj?
  Szkice o historii i pamięci Dolnego Śląska

   

  Prezentowany tom zakreśla szerokie – choć niewykraczające poza dolnośląskie ramy terytorialne – spektrum tematyczne: od aspektów dotyczących niemieckiego miasta Breslau do wątków ze współczesności regionu. Pierwsza grupa tekstów, poruszając kwestię antysemickiego dyskursu oraz problemów tożsamościowych i asymilacyjnych wrocławskich Żydów w epoce wilhelmińskiej, wpisuje się w trend śląskich...

 • Cross-Border Interactions

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Joanna Lutostańska, Anna Rzym (red.)

  Cross-Border Interactions
  Polish-German Stereotype: Media Image and Change

   

  Książka jest plonem konferencji Interactions with the Others, która odbyła się 25-26 marca 2010 r. we Wrocławiu. W publikacji m.in. o postrzeganiu polskim i niemieckim w rejonie przygranicznym, o stereotypach polsko-niemieckich w mediach (czy zawsze odzwierciedlają nastawienie społeczne?), o międzynarodowych zawodach sportowych, które pozwalają na budowanie...

  Cena:13.00
 • Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Agnieszka Łada
  Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej

   

  Niniejsza książka porusza temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w kontekście relacji polsko- -niemieckich. Autorka dokonuje analizy debaty publicznej prowadzonej w tej kwestii w różnych mediach, zwłaszcza w prasie polskiej i niemieckiej. Porównanie prowadzi do ukazania charakterystycznego sposobu relacjonowania...

  Cena:7.00
 • Friederike Kempner (1828-1904)

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Rudolf Urban
  Friederike Kempner (1828-1904)
  Leben und Werk einer schlesischen Dichterin

   

  Szkic o życiu i twórczości literackiej pisarki śląskiej znanej m.in. z działalności charytatywnej.

  Cena:7.00
 • Konkurrenz der Konzepte?

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Claudia Schneider
  Konkurrenz der Konzepte?
  Die „Aktion Sühnezeichen in der DDR” zwischen christlichem Schuldverständnis und offiziellem Antifaschismus

   

  Rys historyczny inicjatyw podejmowanych przez częściowo niezależne organizacje działające w byłej NRD, mający na celu wypracowanie wolnego od ideologicznych ograniczeń spojrzenia na narodowosocjalistyczną przeszłość Niemców.

  Cena:7.00
 • Lustracja w Polsce i w Niemczech

  Serie wydawnicze » Warsztaty

  Agnieszka Opalińska
  Lustracja w Polsce i w Niemczech
  Próba porównania

   

  Temat lustracji wywołuje w Polsce i w Niemczech wiele burzliwych debat. Agnieszka Opalińska dokonuje w swej książce porównania takich aspektów lustracji w Polsce i w Niemczech, jak: kontekst historyczny, zakres przedmiotowy ustaw, sankcje wynikające z lustracji i jej wpływ na sytuację polityczną w obydwu krajach.

  nakład wyczerpany
 • Polen und „Europa“

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Irene Hahn
  Polen und „Europa“
  Europabilder und nationale Identität im Beitrittsprozess zur Europäischen Union

   

  Praca politologiczna prezentująca próby poszukiwania tzw. polskiej tożsamości narodowej poprzez budowanie stereotypowych obrazów „obcych” i „innych”.

  Cena:7.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty