Wydania Specjalne ORBIS...

 

Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM to seria naukowa Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego prezentująca monografie historycznoliterackie i językoznawcze, zbiory rozpraw i esejów, a także antologie tekstów literackich wzbogacone o naukowe komentarze.
Teksty niemieckojęzyczne ukazują się w koprodukcji z drezdeńskim wydawnictwem Neisse Verlag.

Seria pod redakcją prof. Edwarda Białka i prof. Eugeniusza Tomiczka.

 

 

 

 

 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...
 • Archetypen der Weiblichkeit im multikulturellen Vergleich

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Mirosława Czarnecka, Christa Ebert, Grażyna B. Szewczyk (red.)
  Archetypen der Weiblichkeit im multikulturellen Vergleich
  Studien zur deutschsprachigen, polnischen, russischen und schwedischen Literatur

   

  Pokłosie konferencji zorganizowanej w Collegium Polonicum w Słubicach. Analizowane są obrazy kobiecości w twórczości następujących autorów: Kerstin Ekman, Cécile Ines Loos, Gertrud von le Fort, Agnes Miegel, Valentin Rasputin, Jan Twardowski, Gerhart Hauptmann, Stanisław Wyspiański.

 • Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Mariusz Dzieweczyński, Mirjam Jahr, Kateřina Ondřejová (red.)
  Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost

   

  Książka jest plonem VI Międzynarodowej Konferencji Studenckiej interFaces, która odbywała się od 23 do 30 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu i w Karpaczu. Referaty – z zakresu historii sztuki, językoznawstwa, historii i kultury – publikujemy w językach uczestników konferencji: polskim, czeskim i niemieckim.

  Cena:23.00
 • Danzig zur Nacht / Gdańsk nocą

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Willibald Omankowski / Omansen
  Danzig zur Nacht / Gdańsk nocą

  Przekład: Agnieszka K. Haas, Krzysztof Lipiński, Zdzisław Wawrzyniak

   

  Dwujęzyczna antologia wierszy urodzonego w Gdańsku niemieckiego poety, felietonisty i krytyka muzycznego. Willibald Omankowski (1886-1976; od 1939 r. pod pseudonimem Omansen) w latach 1899-1907 uczęszczał do Gdańskiego Gimnazjum Miejskiego, następnie był słuchaczem Seminarium Nauczycielskiego, jako oficer artylerii w stopniu kapitana...

  Cena:15.00
 • Der Heiligen Schrift auf der Spur

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Maria Kłańska, Jadwiga Kita-Huber, Paweł Zarychta (red.)
  Der Heiligen Schrift auf der Spur
  Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur

   

  Pokłosie konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński. Tom zawiera rozprawy dokumentujące recepcję Biblii w literaturze współczesnej.

  Cena:42.00
 • Der Hüter des Humanen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek (red.)
  Der Hüter des Humanen
  Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburtstag

   

  Księga pamiątkowa ku czci berlińskiego germanisty Bernda Balzera. Zawiera studia i szkice o twórczości Ingeborg Bachmann, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza, Nelly Sachs, Heinricha Bölla, Aloisa Vogla i in.

  Cena:25.00
 • Der Zukunftsfette

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Sven Hanuschek (red.)
  Der Zukunftsfette
  Neue Beiträge zum Werk Elias Canettis


  Zbiór rozpraw poświęconych twórczości laureata Nagrody Nobla.

  Cena:10.00
 • Der kleine Mann auf der Bühne

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Marijan Bobinac
  Der kleine Mann auf der Bühne
  Aufsätze zum deutschsprachigen Volksstück im 20. Jahrhundert

   

  Wybór rozpraw germanisty z Zagrzebia, przybliżających meandry rozwoju dwudziestowiecznego teatru plebejskiego (Volksstück). Omawiane są m.in. utwory Ödöna von Horvatha, Petera Turriniego, Felixa Mitterera, Carla Zuckmayera i Marieluise Fleißer.

  Cena:5.00
 • Die Lesbarkeit von Stereotypen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Hubert Orłowski
  Die Lesbarkeit von Stereotypen
  Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik

   

  Książka wybitnego historyka literatury i badacza roli stereotypów w niemieckim dyskursie o Polsce, profesora Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor analizuje poszczególne fazy procesu tworzenia się stereotypowych obrazów Polaka i Polski, wykorzystując przy tym uogólnienia semantyki historycznej.

 • Die Quarantäne

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Leszek Żyliński (red.)
  Die Quarantäne
  Deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn

   

  Wydanie drugie rozszerzone. Praca zbiorowa poświęcona literaturze niemieckiej i austriackiej lat 50. Zaprezentowane zostały najważniejsze dokonania dekady cudu gospodarczego w prozie, dramacie i liryce. W orbicie zainteresowań znaleźli się autorzy: H. Lipinsky-Gottersdorf, F.C. Jünger, E. Jünger, H.H. Jahnn, A. Andersch...

 • Eine Provinz in der Literatur

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Robert Buczek, Paweł Zimniak (red.)
  Eine Provinz in der Literatur
  Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination

   

  Zbiór artykułów prezentujących portrety literackie kilkunastu pisarzy niemieckich i polskich z Dolnego i Górnego Śląska. Analizowane są m.in. utwory, w których pojawia się motyw utraconej ojczyzny. Omawiane są teksty zarówno autorów bardzo znanych, jak i mniej głośnych.

 • Einladung zur Odyssee

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Helmut Hofbauer
  Einladung zur Odyssee
  Eine erkenntnistheoretische Reflexion über „epische Seite der Wahrheit“

   

  Studium filozoficzne; autor polemizuje z różnymi teoriami „prawdy” i „poznania”, od Kartezjusza do Niklasa Luhmanna.

  Cena:35.00
 • Erinnerungsspuren an den Holocaust in der deutschen Nachkriegsliteratur

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Janina Bach
  Erinnerungsspuren an den Holocaust in der deutschen Nachkriegsliteratur

   

  Obszerne studium historycznoliterackie na temat śladów zainteresowania pisarzy niemieckich problematyką zagłady Żydów. Omawiana jest m.in. twórczość Stephana Hermlina, Luise Rinser, Heinricha Bölla i Edgara Hilsenratha.

  Cena:12.00
 • Friedrich Schiller

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (red.)
  Friedrich Schiller
  W dwusetną rocznicę śmierci

   

  Wybór rozpraw polskich i niemieckich badaczy twórczości Friedricha Schillera, pokłosie konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

  Cena:8.00
 • Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Krzysztof Huszcza (red.)
  Förderung der Lesekompetenz im schulischen und universitären Bereich

   

  Tom rozpraw o problemach czytelnictwa oraz dydaktyki literatury i języków obcych. Zawiera szereg przykładów dydaktyzacji tekstów literackich dla różnych grup odbiorców.

  nakład wyczerpany
 • Grammatik und Kommunikation: Ideen – Defizite – Deskription

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Artur Tworek (red.)
  Grammatik und Kommunikation: Ideen – Defizite – Deskription

  Cena:23.00
 • Günter Grass

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Norbert Honsza, Irena Światłowska (red.)
  Günter Grass
  Bürger und Schriftsteller

   

  Zbiór rozpraw i szkiców poświęconych dorobkowi niemieckiego noblisty. Autorzy przybliżają starsze i nowe dzieła pisarza, analizują też jego odbiór w kilku krajach europejskich.

  Cena:15.00
 • Hans Lipinsky-Gottersdorf

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Wojciech Kunicki
  Hans Lipinsky-Gottersdorf
  Leben und Werk

   

  Monografia poświęcona wybitnemu pisarzowi niemieckiemu rodem z Górnego Śląska. Autor szczegółowo analizuje dorobek literacki zapomnianego dziś prekursora pojednania niemiecko-polskiego.

  Cena:17.00
 • Heinz Pionteks Romane Zeit meines Lebens und Stunde der Überlebenden als familiengeschichtliche Quellen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Emil Feilert
  Heinz Pionteks Romane Zeit meines Lebens und Stunde der Überlebenden als familiengeschichtliche Quellen

   

  Obszerne studium socjologicznoliterackie poświęcone autobiograficznej prozie niemieckiego pisarza Heinza Piontka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury śląskiej drugiej połowy XX w.

  Cena:30.00
 • Historyjka o Jungu i Filemonie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Tomasz Małyszek
  Historyjka o Jungu i Filemonie

   

  Książka jest owocem wykładów i seminariów, które Tomasz Małyszek prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2000-2004. Czytelnik znajdzie w niej m.in. teksty „O reinkarnacji sztuki”, „O Nietzschem i Jungu”, „O estetyce mitu”.

  Cena:13.00
 • Interkulturelle Germanistik

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Gudrun Heidemann, Helmut Hofbauer, Anna Mańko-Matysiak (red.)
  Interkulturelle Germanistik
  Regionale und kanonisierte Identitätstexte

   

  Tom zawiera referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski. Uczestnikami byli młodzi naukowcy i studenci z Polski, Niemiec i Austrii, którzy wymieniali poglądy na temat teorii i polityki interkulturowości w badaniach germanistycznych.

  Cena:10.00
 • Joseph von Eichendorff

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Grażyna Barbara Szewczyk
  Renata Dampc-Jarosz (red.)
  Joseph von Eichendorff
  Poeta niemieckiego romantyzmu z perspektywy Niemców i Polaków

   

  Zamieszczone w tomie artykuły, studia i przyczynki stanowią pokłosie debaty naukowej polskich, niemieckich, szwedzkich i amerykańskich germanistów, podjętej podczas spotkania w Łubowicach w 2007 r. Ich tematyka przybliża różne aspekty pisarstwa Josepha von Eichendorffa. Autorzy analizują i komentują poglądy pisarza na poezję, politykę, religię...

   

  Cena:38.00
 • Krainy retoryczne

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Iwona Bartoszewicz
  Krainy retoryczne
  Zapiski z podróży

   

  Książka nie jest podręcznikiem do retoryki, choć opisuje różne i najważniejsze obszary teorii i praktyki retorycznej. Stanowi raczej próbę ustalenia relacji zarówno między poszczególnymi elementami wiedzy retorycznej, jak i tym wszystkim, co wpłynęło na ich formę i treść. Jest także próbą wskazania na te jej składniki, które są już wykorzystywane...

  Cena:25.00
 • Książki i ekrany

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Leszek Pułka, Małgorzata Kosińska-Pułka, Agnieszka Ziółek
  Książki i ekrany
  Eseje o kulturze popularnej

   

  Zbiór esejów, których przedmiotem jest współczesna kultura popularna. Wszystkie szkice utrzymują tę samą poetykę wieloaspektowej analizy i napisane zostały w jednym stylu, a wewnątrz każdego z nich pojawia się szereg egzemplifikacji zaczerpniętych z różnych obszarów kultury, zarówno wysokiej, jak i popularnej.

  Cena:7.00
 • Literarisches Liegnitz

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Hubert Unverricht (red.)
  Literarisches Liegnitz

   

  Autorzy z Polski i Niemiec analizują wybrane dokonania literatów legnickich, począwszy od XVI w. Dużo uwagi poświęcają tekstom pisarzy urodzonych w przedwojennej Legnicy, żyjących po 1945 r. w Niemczech.

  Cena:25.00
 • Literatura niemiecka w teorii i praktyce

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Tomasz Małyszek
  Literatura niemiecka w teorii i praktyce

   

  Drugie wydanie książki wrocławskiego germanisty i pisarza prezentującej nowoczesne spojrzenie na zagadnienia teoretycznoliterackie i praktyczne obcowanie z tekstami należącymi do piśmiennictwa niemieckojęzycznego.

  Cena:19.00
 • Niederschlesien als Erinnerungsraum nach 1945

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Paweł Zimniak
  Niederschlesien als Erinnerungsraum nach 1945
  Literarische Fallstudien

   

  Obszerne studium imagologiczne prezentujące obrazy Dolnego Śląska w twórczości pisarzy niemieckich urodzonych w tej prowincji. W pracy sportretowani zostali następujący autorzy: Bodo Heimann, Jochen Hoffbauer, Dagmar Nick, Monika Taubitz, Friedrich Bischoff, Ernst Günther Bleisch, Dietmar Scholz i Christian Saalberg.

  Cena:25.00
 • Niemcy

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Marcin Miodek
  Niemcy
  Publicystyczny obraz w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989

   

  Niemcy, stosunki polsko-niemieckie, „straszak niemiecki”, socjotechnika, stereotypy narodowe, propaganda komunistyczna i prasoznawstwo to pojęcia najlepiej charakteryzujące treść tej książki. Ukazuje ona na przykładzie najstarszego, niezwykle popularnego i opiniotwórczego na Dolnym Śląsku dziennika regionalnego „Słowo Polskie”...

  Cena:38.00
 • Phänomene im syntaktisch-semantischen Grenzbereich

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Lesław Cirko, Martin Grimberg (red.)
  Phänomene im syntaktisch-semantischen Grenzbereich
  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 27-29.09.2004

   

  Materiały międzynarodowej konferencji językoznawczej, która odbyła się jesienią 2004 r. w Karpaczu. Autorzy referatów: Jarosław Aptacy, Joachim Ballweg, Jacek Barański, Monika Bielińska, Lesław Cirko, Marek Gładysz, Anna Pilarski, Alicja Sakaguchi, Anna Socka, Artur Tworek, Heinz Vater, Agnieszka Vogelsang-Doncer i Ewa Wojaczek.

  nakład wyczerpany
 • Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Carsten Gansel, Paweł Zimniak (red.)
  Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945

  Fallstudien

   

  Zbiór rozpraw niemieckich i polskich historyków literatury poświęconych wybranym aspektom piśmiennictwa niemieckojęzycznego okresu powojennego. Zawiera m.in. artykuły o twórczości Ericha Hackla, Otto F. Waltera, Maxa Frischa, Christy Wolf, Johannesa Borowskiego, Ilse Aichinger, Norberta Gstreina, Heinricha Bölla, Petera...

  Cena:20.00
 • Romantyczna literatura wobec nauki

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Ewa Kochanowska
  Romantyczna literatura wobec nauki

   

  Praca stara się pokazać, w jaki sposób poezja romantyczna próbowała wykorzystać osiągnięcia nauk matematyczno-przyrodniczych do ujawnienia prawdziwego, duchowego sensu świata. Novalis i Słowacki, obaj należący do głównych przedstawicieli romantyzmu w literaturze niemieckiej i polskiej, uczynili z danych naukowych...

  Cena:7.00
 • Schuhnummer oder Leben!

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Czesław Karolak (red.)
  „Schuhnummer oder Leben!”
  Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum

   

  Wybór rozpraw i szkiców przybliżających nowoczesne metody pracy z tekstami literackimi na różnych poziomach nauczania. Uzupełnieniem rozważań teoretycznych są przykładowe materiały dydaktyczne dla różnych grup odbiorców oraz wywiady z pisarzami: Peterem Härtlingiem (Niemcy) i Peterem Henischem (Austria).

  Cena:25.00
 • Silva Rerum Soraviensium

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik (red.)
  Silva Rerum Soraviensium
  Studia i szkice z dziejów dawnych Żar

   

  Książka jest efektem współpracy środowisk naukowych Wrocławia, Zielonej Góry i kilku uczelni niemieckich. Zamieszczone w niej szkice literaturoznawców, językoznawców, historyków, historyków sztuki i muzykologów poświęcone są różnym aspektom życia społecznego i kulturalnego dawnych Żar jako znaczącego miejsca pamięci zbiorowej Serbołużyczan, Niemców i Polaków. Tworzą one spójny obraz miasta, które mogło szczycić się znakomitym szkolnictwem...

 • Skandinavien und Mitteleuropa

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Maria Krysztofiak
  Skandinavien und Mitteleuropa
  Literarische Verwandtschaften

   

  Wybór rozpraw badaczki literatury niemieckiej i literatur skandynawskich przybliżających powinowactwa kulturowe narodów północnej i środkowej Europy.

  nakład wyczerpany
 • Sonderwege in der Literatur

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Zygmunt Mielczarek
  Sonderwege in der Literatur
  Schweizer Schriftsteller im Außenseiterdiskurs

   

  Na przykładzie niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej XX w. autor monografii śledzi dyskurs outsidera. Odwołując się m.in. do myśli Nietzschego, Junga, Jaspersa, Binswangera, Prinzhorna, Benjamina, Lévinasa czy Foucault, opisuje literacką realizację takich idei i zagadnień, jak tożsamość, inność, obcość, obłęd, eksces, wolność...

  Cena:10.00
 • Sprachlust – Norm – Kreativität

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Lesław Cirko, Martin Grimberg
  Sprachlust – Norm – Kreativität
  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 12.-14.09.2005

   

  Tom pokonferencyjny zawierający studia i szkice z zakresu językoznawstwa ogólnego.

  nakład wyczerpany
 • Sprostać Zmartwychwstaniu...

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Ksenia Olkusz (red.)
  Sprostać Zmartwychwstaniu...
  Eksplikacje poezji Bonifacego Miązka

   

  Szkice różnych autorów poświęcone poezji Bonifacego Miązka, księdza i profesora, poety i krytyka literackiego, zasłużonego duszpasterza polskich środowisk emigracyjnych w Austrii.
  W książce m.in. teksty: Krzysztofa A. Kuczyńskiego Tęsknota za rodzinnym domem i ojczyzną w poetyckiej perspektywie polskiego kapłana na obczyźnie. O pisaniu wierszy, Ewy Jarosz-Sienkiewicz Bonifacego Miązka rozważania o przeszłości, Małgorzaty Mochoń Dramat człowieka piórem poety notowany.

  nakład wyczerpany
 • Studia Philologica

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Norbert Morciniec
  Studia Philologica

   

  Wybór pism wybitnego językoznawcy (germanisty, niderlandysty), obejmujący znaczący fragment jego dorobku – gramatykę, fonologię, dialektologię itp., prezentujący stosowane przez autora metody badawcze, wzbogacony też rozważaniami z historii języka niemieckiego i dziejów literatury niderlandzkiej.

  Cena:15.00
 • Słowo miastem przepojone

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Piotr Kociumbas
  Słowo miastem przepojone
  Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku

   

  Celem rozprawy jest przedstawienie – z punktu widzenia literaturoznawcy – zjawiska, jakim na kulturalnej mapie Gdańska doby XVIII w. była kantata okolicznościowa, oraz udowodnienie tezy, że teksty takich kantat odwołują się do aktualnych wydarzeń z życia miasta.

  Cena:19.00
 • Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Stefan Kiedroń, Agata Kowalska-Szubert (red.)
  Thesaurus polyglottus et flores quadrilingues
  Festschrift für Stanisław Prędota zum 60. Geburtstag

   

  Księga uświetniająca obchody 60-lecia urodzin wybitnego językoznawcy wrocławskiego, profesora Stanisława Prędoty, germanisty i niderlandysty. Obszerny tom zawiera kilkadziesiąt rozpraw z zakresu językoznawstwa, historii literatury i antropologii kultury.

 • Transliteracja grafemiczna „Księgi protokołów sądu wójtowskiego miasta Opola z lat 1698-1721”

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Stanisław Borawski, Ilpo Tapani Piirainen
  Transliteracja grafemiczna „Księgi protokołów sądu wójtowskiego miasta Opola z lat 1698-1721”


  Księga... przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Opolu. Wydana została przez ten sam zespół autorów w roku 2002 w tomie Zweisprachige Stadtbücher aus Oppeln / Opole. Niniejsza edycja przynosi transliterację grafemiczną, możliwie wiernie oddającą zwyczaje i upodobania graficzne poszczególnych pisarzy sądowych, i może stanowić...

  Cena:5.00
 • Weltbilder des Intellekts

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Stefan H. Kaszyński
  Weltbilder des Intellekts

   

  Zbiór rozpraw znanego poznańskiego germanisty poświęconych rozwojowi austriackiego aforyzmu w XX w. Omawiane są utwory Ernsta von Feuchterslebena, Franza Kafki, Eliasa Canettiego, Petera Handkego i Franza Josefa Czernina. W drugiej części książki autor zamieszcza wybór z tych tekstów.

  Cena:25.00
 • Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Ewa Jarosz-Sienkiewicz
  Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych
  Ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy śląskich od połowy XIX wieku do końca republiki weimarskiej

   

  Praca ukazuje Wrocław w różnorodności literackich zobrazowań. Autorka bada zmieniające się na przestrzeni lat obrazy miasta. Od powieści historycznej, pełnej detali nawiązujących do rzeczywistych wydarzeń, poprzez literaturę wspomnieniową i społeczno-obyczajową, prowadzi czytelnika do powieści, w których Wrocław ma znaczenie...

  Cena:15.00
 • Zwischen Lob und Kritik: sechs Jahre Erfahrung mit der Deutsch-polnischen Grammatik (dpg)

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Lesław Cirko, Martin Grimberg (red.)

  Zwischen Lob und Kritik: sechs Jahre Erfahrung mit der Deutsch-polnischen Grammatik (dpg)

  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 11.-13.09.2006

   

  Wybór referatów konferencyjnych dotyczących zagadnień związanych z teorią i praktyczną realizacją konfrontatywnej gramatyki polsko-niemieckiej w akademickim procesie dydaktycznym.

  nakład wyczerpany
 • Zwischen Verlust und Fülle

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Detlef Haberland (red.)
  Zwischen Verlust und Fülle
  Studien zur Literatur und Kultur Festschrift für Louis Ferdinand Helbig

   

  Księga pamiątkowa dla wybitnego badacza dziejów literatury niemieckiej, w tym niemieckojęzycznego piśmiennictwa śląskiego, prof. Louisa Ferdinanda Helbiga.

  Cena:19.00
 • Zwischen Übernahme und Ablehnung

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Marijan Bobinac
  Zwischen Übernahme und Ablehnung
  Aufsätze zur Rezeption deutschsprachiger Dramatiker im kroatischen Theater

   

  Studium recepcyjne, którego przedmiotem jest obecność pisarzy niemieckich na scenach teatrów chorwackich.

  Cena:5.00
 • Über allen Gipfeln...

  Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Jan Pacholski (red.)
  „Über allen Gipfeln...”
  Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts

   

  Zbiór rozpraw poświęconych motywom górskim w piśmiennictwie niemieckojęzycznym. Analizowane są obrazy Alp, Sudetów i innych łańcuchów górskich w tekstach Rainera Marii Rilkego, Johanna Wolfganga Goethego, Friedricha Schillera, Carla Hauptmanna, Moniki Taubitz, Paula Kellera, Pauli Grogger i innych pisarzy.

  nakład wyczerpany
 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...