Zrozumieć Niemcy

 

Seria Zrozumieć Niemcy ma na celu przybliżenie i upowszechnienie odpowiadającego wymogom współczesności rozumienia kultury naszego zachodniego sąsiada, rozumienia wolnego od ideologicznych zobowiązań oraz politycznych roszczeń. W serii prezentowane są oryginalne prace z zakresu historii literatury i kultury niemieckiej, szeroko rozumianych nauk społecznych, ogniskujących swe pole badawcze w kręgu niemieckojęzycznym, oraz kulturalnych powinowactw polsko-niemieckich.

Seria pod redakcją prof. Edwarda Białka i prof. Leszka Żylińskiego.

 

 

 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy
 • Berlin – Warszawa

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Andrzej Sakson
  Berlin – Warszawa
  Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami

   

  Relacje z naszym zachodnim sąsiadem charakteryzują się okresami pokojowej koegzystencji, ale także obfitują w dramatyczne zwroty. Szczególnym cieniem na nie kładzie się okres II wojny światowej. Prezentowana książka składa się z dziesięciu tekstów poświęconych problematyce współczesnego społeczeństwa niemieckiego oraz stosunkom pomiędzy Polakami...

  Cena:15.00
 • Czy fatalizm wrogości?

  Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Stanisław Stomma
  Czy fatalizm wrogości?
  Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933

   

  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji...

  Cena:36.00
 • Długi cień Trzeciej Rzeszy

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Klaus Bachmann
  Długi cień Trzeciej Rzeszy
  Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy

   

  Studium socjologiczne znanego niemieckiego publicysty i politologa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor przybliża poszczególne fazy przemian świadomościowych społeczeństwa zachodnioniemieckiego.

  Cena:15.00
 • Francuzi Północy

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Anna Kochanowska-Nieborak
  Francuzi Północy
  Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku

   

  Książka pragnie przybliżyć czytelnikowi obraz Polski i Polaków w największych niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX w. – Brockhausie oraz Meyerze. Osiągały najwyższe nakłady oraz charakteryzowały się największą liczbą wydań w tym okresie, co pozwala na analizę porównawczą kolejnych wydań oraz wyłonienie...

  Cena:10.00
 • Lekcje dialogu

  Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

   

  Adam Krzemiński
  Lekcje dialogu
  Mowy, eseje i wywiady (Grass, Weizsäcker, Küng, Dönhoff, Habermas, Winkler, von Thadden i inni)

   

  Zamysłem książki nie jest ani systematyczna prezentacja stosunków polsko-niemieckich ostatnich czterdziestu czy pięćdziesięciu lat, ani zebranie śmietanki z ponad tysiąca tekstów, jakie autor w minionych latach opublikował zarówno w prasie polskiej, jak i niemieckojęzycznej. Chodzi o pokazanie pewnego układu współrzędnych, historycznych punktów orientacyjnych...

  Cena:41.00
 • Między Renem a Bugiem w Europie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Anna Wolff-Powęska
  Między Renem a Bugiem w Europie

   

  Wybór tekstów publicystycznych wybitnej badaczki polsko-niemieckich stosunków politycznych i uważnej obserwatorki polskiej sceny politycznej. Książka zawiera eseje powstałe przed uwieńczeniem starań Polski o członkostwo w UE. Teksty stanowią zapis czasu, próbę uchwycenia sposobu myślenia i zdarzeń w procesie ich przeobrażeń...

  Cena:10.00
 • Niemcy jako państwo cywilne

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Klaus Bachmann, Piotr Buras (red.)
  Niemcy jako państwo cywilne
  Studia nad niemiecką polityką zagraniczną

   

  Autorzy artykułów (naukowcy z renomowanej Katedry Stosunków Międzynarodowych uniwersytetu w Trewirze) próbują odpowiedzieć na pytanie, co zmieniło się w polityce zagranicznej Niemiec piętnaście lat po zjednoczeniu.

  Cena:9.00
 • Niemiecki rachunek sumienia

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Kazimierz Wóycicki
  Niemiecki rachunek sumienia
  Niemcy wobec przeszłości 1933-1945

   

  Temat książki to stosunek Niemców do przeszłości nazistowskiej. Próba ukazania procesu rozrachunkowego może przyczynić się do lepszego zrozumienia w stosunkach polsko- -niemieckich, szczególnie gdy w związku z debatą o Centrum przeciw Wypędzeniom pytania o historię znowu nabierają wagi.

  Cena:10.00
 • Niemiecki wydawca – polski czytelnik

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Beata Ociepka, Justyna Woźna
  Niemiecki wydawca – polski czytelnik
  Prasa niemieckich wydawców w debacie publicznej

   

  W działalności medialnej aspekt gospodarczy nakłada się na aspekt polityczny i kulturalny. W podtekście zawsze też znajduje się pytanie o wpływ treści mediów na tożsamość kulturową odbiorców. Charakter, a zwłaszcza historia stosunków polsko-niemieckich powodują, że inwestycje firm...

  Cena:15.00
 • Pamięć dla przyszłości

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

  Pamięć dla przyszłości
  Literatura wspomnieniowa potomków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 roku

   

  Książka przybliża polskiemu czytelnikowi literaturę wspomnieniową potomków rodów zamieszkujących Pomorze Zachodnie i Prusy Wschodnie. Badane teksty łączą przede wszystkim przywoływane z pamięci obrazy utraconych małych ojczyzn i świat wartości, który ukształtował autorów zapisków (etos pruski). Autorka pracy wyraża...

  Cena:15.00
 • Zrozumieć świat

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Hubert Orłowski
  Zrozumieć świat

   

  Tom szkiców wybitnego historyka literatury i znawcy polsko-niemieckich stosunków kulturalnych o twórczości Gottfrieda Benna, Ernsta Jüngera, Tomasza Manna, Güntera Grassa, a także rozważania o Prusach Wschodnich w niemieckiej literaturze powojennej, nazizmie, III Rzeszy i procesach modernizacji oraz sztukach pięknych...

  Cena:10.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy