Zrozumieć Niemcy

 

Seria Zrozumieć Niemcy ma na celu przybliżenie i upowszechnienie odpowiadającego wymogom współczesności rozumienia kultury naszego zachodniego sąsiada, rozumienia wolnego od ideologicznych zobowiązań oraz politycznych roszczeń. W serii prezentowane są oryginalne prace z zakresu historii literatury i kultury niemieckiej, szeroko rozumianych nauk społecznych, ogniskujących swe pole badawcze w kręgu niemieckojęzycznym, oraz kulturalnych powinowactw polsko-niemieckich.

Seria pod redakcją prof. Edwarda Białka i prof. Leszka Żylińskiego.